Удбомафијата како бела имела

„Кој самиот себеси ќе си стави штука во рибникот, заслужува таа да му ги изеде краповите.”[1]

Во оваа колумна еристичкиот трик е теорија на заговор.

Read More

Јаки вилици за јадење и лажење

Илјадниците, што пред нашите очи живеат во мирен сооднос, треба да се гледат како тигри и волци чии што силни вилици се осигурани од уште посилни вилици. Оттаму, кога државната принуда ја нема, секој разумен ќе затрепери пред помислата што може да очекува. Во такви моменти може да се види, колку малку човек полага на религијата, на совеста, или на моралот.[1]

Read More

Грција од Македонија направи карикатура

“Срамот трае подолго од животот (Арапска).”[1]

Секое општество, барем во својата претстава, се труди противникот да го сведе на карикатура и да го измачи. На пример, таква карикатура е нашиот “негативец”. Во Римската империја, Евреинот бил изредуциран до карикатура. За побожните, безбожникот е карикатура, а за аристократите, човекот од народот.[2]

Read More

УДБОМАФИЈАТА како внатрешна војска на Грција

Врховниот суд на Република Словенија со пресуда од 23.05.2002. година, УДБА ја прогласи за злосторничка организација.

Во Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, тоа не го направи.

Read More

Америка и правото на самоопределување

Во докторатот тврдам дека предметот Меѓународни односи не е наука. Тоа тврдење го докажувам. Д-р Петрич иако предава и Меѓународни односи, таквото тврдење го прифаќа, бидејќи логички го докажувам.

 

Read More

Русија

Еристичкиот трик прикриена евиденција, или игнорирање на спротивната евиденција (англиски: card stacking) е омилен еристички трик на д-р Денко Малески[1] кога се повикува на Тукидид.

Read More

Уставниот суд на Германија си замина од Европската унија

Нашиот цивилизиран свет е само голем карневал. Во него среќаваме војници, доктори, судии, обвинители, адвокати, свештеници, филозофи и што уште не. Меѓутоа, тие не се она за што се претставуваат. Тие се само маски под кои што по правило се кријат измамници, желни за пари.[1] 

Read More