Русија

Еристичкиот трик прикриена евиденција, или игнорирање на спротивната евиденција (англиски: card stacking) е омилен еристички трик на д-р Денко Малески[1] кога се повикува на Тукидид.

Read More

Уставниот суд на Германија си замина од Европската унија

Нашиот цивилизиран свет е само голем карневал. Во него среќаваме војници, доктори, судии, обвинители, адвокати, свештеници, филозофи и што уште не. Меѓутоа, тие не се она за што се претставуваат. Тие се само маски под кои што по правило се кријат измамници, желни за пари.[1] 

Read More

Пулчинела

Горчлив е лебот на професорите! Прво мора да играат онака како што министерот им свири, а кога тоа ќе го одработат, можат да станат жртви на диви човекојадци, односно вистински научници. Вистинските научници се во состојба таквите да ги стават во џеб и да ги скријат како џепен Пулчинела, покажувајќи ги заради забава и развеселување.[1]

 

Read More

Сукцесија на Мировната спогодба со Бугарија

Во советодавното мислење од 31.07.1930., во предметот грчко-бугарска конвенција за преселување, Постојаниот меѓународен суд на правдата беше на мислење дека непризнавањето на некое малцинство е небитно како мерило за негово постоење и уживање на правата.[1] 

Read More

Душевно спокојство

Она што гледачот го трогнува до солзи е заносниот, со среќа исполнет поглед, со кој што убавата млада жена го гледа својот маж.

Потоа го обзема есенска тага заради големината и минливоста на човековата среќа.[1]

Read More

Обработувајте ја градината Македонија

„Голем дел од здравјето е желбата за здравје (Шпанска).”[1]

Сите желби кои што не предизвикуваат болка, доколку ги оставиме неостварени, не спаѓаат во она што е неопходно потребно и лесно е да се ослободиш од желба, доколку е тешко да се прибави таа посакувана ствар.[2]

Read More

На ВМРО ДПМНЕ и СДСМ им недостасува доблеста воздржаност

Просечниот човек е лош.[1]

За некого велиме дека е лош, доколку нема доблести, а како што кажавме во друга колумна; вистината им се покажува само на добрите. Но, не е лесно да се разликува добар од лош човек.

Read More