„КЕНГУРСКИТЕ СУДСКИ ПРОЦЕСИ„ на судиите на УДБОМАФИЈАТА

Судијата на Врховниот суд на САД, Douglas, во случајот SPANO v. NEW YORK ја дава дефиницијата за „КЕНГУРСКИ СУДСКИ ПРОЦЕС„: „…Во овој случај станува збор за обвинет, кого што наместо судија и порота, претходно го судела полицијата. Тоа е КЕНГУРСКИ судска постапка (kangaroo court procedure), каде што полицијата ги произведува неопходните докази, суштински докази против обвинетиот и спречува присуство на адвокат (потенцирал М.П.).„[1]

 

Read More