Ius Cogens

„Вистината не чини толку добрина на свеотв колку што изигрувањето на вистината предизвикува зла(Франсоа Ларошфуко, „Максими“, Мисла, Скопје, 2001(.“

 

Изминаа повеќе од две години откако во средствата за јавно информирање изјавив дека Врмената согласност е меѓународен договор во спротивност со ius cogens.

За да се соопшти ова вистина, потребна беше и доблеста храброст, зашто досега пред Меѓународниот суд на правдата не дошол предмет со тврдење дека некој договор е  во спротивност со ius cogens(Antonio Cassese, “Self-Determination of Peoples”, Cambridge University Press, 1995, српски превод, страница 156).

Read More