Јачи ѕверот

Под Бородино лежеше ранетиот ѕвер некаде онаму каде што го остави ловецот кој побегна. Но дали е ѕверот жив, дали е јак, или само се притаил, тоа ловецот не го знаеше. Наеднаш се слушна јачење на ѕверот. Јачење на ранетиот ѕвер, француската војска. Доказ за нејзината пропаст беше молењето за мир.[1]

 

Read More