Македонските медиуми како отров против македонскиот народ во спорот за името

Слободата на медиумите за државата е исто што и сигурносниот вентил за парната машина. Благодарејќи и нејзе, секое незадоволство, штом ќе се појави, излегува преку сигурносниот вентил. Освен ако не е премногу големо незадоволството.[1]

 

Read More

Самоостварувачкото пророштво на Васко Ефтов за името

Еристичкиот трик (привиден доказ кој мами) самоостварувачко пророштво, уште се нарекува Пигмалионов ефект, или selffulfilling prophecy (англиски).[1]

 

Опис: трикот темели на познатиот психолошки ефект, според кој што самото пророкување на нешто, или некое дејствие, произведува ефект кој што бил пророкуван. Автор на овој трик е американскиот социолог Robert K. Merton. Вообичаено актерите овој ефект не го забележуваат, така да убедувањето дека се работи за „пророштво“ преовладува.[2]

 

Read More