Д-р Јанев и ја враќа услугата на д-р Силјаноска

Кој сака да стане славен, обично говори дека е веќе славен.[1]

Така и д-р Игор Јанев.

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (LOGOS)

Иако вредноста докажувањето, односно силогистиката треба да има најголема убедувачка моќ врз широките народни маси, тоа е дури на трето место. Иако само со силогистика ја спознаваме вистината.

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (PATOS)

Patos, е второто по моќ реторичко средство за придобивање на наклонетоста на гласачите.

Говорникот мора да знае како може да ги предизвика и стиши гласачите на кои им се обраќа, како и изворите од кои се црпат методите на уверување.[1]

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (ETOS)

Во претходните колумни понудив предлог во осум точки како да се спаси Македонскиот народ. Како да се одстранат двете заблуди ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, за да има корист душата од вистината што ја соопштувам.

Read More