Македонците и правото на самоопределување

„Не е тешко да се фалат Атињаните пред Атињаните, ама тешко е пред Лакедемонците(Aristotel, “Retorika, Naprijed, Zagreb, 1989, stranica 206).“

Како што Аристотел го цитира Сократ, за да ни даде средство со кое ќе ги убедиме слушателите дека пофалбата вреди, така јас ќе ви соопштам една пофалба на Србите кон Македонците.

Адвокат д-р Рајко Даниловиќ, во последната глава на третото издание на својата книга(“Upotreba neprijatelja. Politička suđenja u Jugoslaviji 1945-1991”, Javno preduzeće Zavod za udžbenike, Beograd, 2010), тврди дека македонските комунисти се бореле за правото на самоопределување. Според д-р Даниовиќ, Методија Шаторов Шарло е сменет 1940 година токму заради тоа. Заради правото на самоопределување уште полошо поминува првиот претседател на Македонија, Методија Андонов Ченто, кој што е осуден на монтиран судски процес. Во поглавјето за Македонија, како референтни автори се посочуваат д-р Стојан Ристески од Охрид и д-р Виолета Ачкоска од Охрид.

Read More