Д-р Груевски и Ниче

Д-р[1]Груевски ни се истопори со книга (неговиот докторат) од економија.

Во неговите написи тој го цитира Ниче и се изложува на противречност.

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (Еристика)

Буните, значи, не настануваат поради ситници, туку од ситници; бидејќи луѓето се бунат поради крупни ствари.”[1]

Најкрупна ствар е што со Преспанскиот го укинаа Македонскиот народ.

А ситницата од која што може да настане бунтот, може да произлезе од взаемните обвинувања на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ дека украле милијарди евра.

Read More

Д-р Јанев и ја враќа услугата на д-р Силјаноска

Кој сака да стане славен, обично говори дека е веќе славен.[1]

Така и д-р Игор Јанев.

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (LOGOS)

Иако вредноста докажувањето, односно силогистиката треба да има најголема убедувачка моќ врз широките народни маси, тоа е дури на трето место. Иако само со силогистика ја спознаваме вистината.

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (PATOS)

Patos, е второто по моќ реторичко средство за придобивање на наклонетоста на гласачите.

Говорникот мора да знае како може да ги предизвика и стиши гласачите на кои им се обраќа, како и изворите од кои се црпат методите на уверување.[1]

Read More

Д-р Гордана Силјаноска Давкова (ETOS)

Во претходните колумни понудив предлог во осум точки како да се спаси Македонскиот народ. Како да се одстранат двете заблуди ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, за да има корист душата од вистината што ја соопштувам.

Read More

Судски убиства

[Објавено почеток на 2018 во Нова Македонија]

Автор на поимот е Ниче (NIETZSCHE, Friedrich, Človeško, prečloveško:-V Ljubljani: Slovenska matica, 2005, stran 342). Тој ни кажува за две судски убиства, без да каже кои се тие судски убиства. Тврди дека убиените сакале да бидат убиени. Веројатно станува збор за овие две судски убиства подолу.

Read More