Д-р Мицкоски лаже за името

“Лагата е како ситни пари: со нив не може долго да се живее (руска).”[1]

Д-р Мицкоски ни е познат по две работи што сам ги кажа за себе и две што другите ги кажаа за него. Само од овие четири информации, можеме да донесеме релевантен заклучок за неговиот карактер.

Read More

Добри и сложни луѓе за Партијата на Македонскиот народ

Тешко болен, Антистен прашал; кој може да го ослободи од маките. Диоген, држејќи меч в раце му рекол:”Овој овде.”

Овој му рекол, дека бара да го ослободи од маките, а не од животот.[1]

Read More