Македонија жртва на неморалот и последниот пораз на Западот

“Колку им е лесна војната на оние кои што ја посматраат (Арапска).”[1]

Макрон, иако објави пораз на Западот, некои на Западот сметаат дека можат да победат во нуклеарна војна, а некои научници на Западот ја обвинуваат Русија за Втората светска војна. Заради пактот Молотов-Рибентроп од 1939. Предмет на мој интерес се вториве, а делумно и првите-политичарите.

Read More

Д-р Мицкоски лаже за името

“Лагата е како ситни пари: со нив не може долго да се живее (руска).”[1]

Д-р Мицкоски ни е познат по две работи што сам ги кажа за себе и две што другите ги кажаа за него. Само од овие четири информации, можеме да донесеме релевантен заклучок за неговиот карактер.

Read More

Добри и сложни луѓе за Партијата на Македонскиот народ

Тешко болен, Антистен прашал; кој може да го ослободи од маките. Диоген, држејќи меч в раце му рекол:”Овој овде.”

Овој му рекол, дека бара да го ослободи од маките, а не од животот.[1]

Read More