Зошто загуби ВМРО ДПМНЕ и зошто мора да се отстрани

Пред стогодишнината од првата светска војна, повеќе западни научници пишуваа дека ситуацијата многу наликува на условите пред Првата светска војна.

Заедно со д-р Татјана Петрушевска напишавме стручен труд “Осило”, во кое зазедовме свој став по тоа прашање, кое во најголем дел се потврди.

Пред се, западните научници мислеа, дека она што не им успеа на Британците со Украина за време на Октомврсиката револуција, ќе им успее сега. Понудата беше иста: право на самоопределување на Украинците. Овој пат смешно; Украина веќе го реализира правото на самоопределување без капка крв.

Read More

Судски убиства

[Објавено почеток на 2018 во Нова Македонија]

Автор на поимот е Ниче (NIETZSCHE, Friedrich, Človeško, prečloveško:-V Ljubljani: Slovenska matica, 2005, stran 342). Тој ни кажува за две судски убиства, без да каже кои се тие судски убиства. Тврди дека убиените сакале да бидат убиени. Веројатно станува збор за овие две судски убиства подолу.

Read More

Република Северна Македонија како црвена крпа кон која јуриша Македонскиот народ

Кога треба да се одлучи помеѓу народот, или државата, секогаш треба да се одлучиме за народот. Државата е институција во која што живее и се развива народот. Доколку државата престане да ги исполнува овие услови таа треба да се сруши.[1]

Read More

Одмазда за непочитување на крепост

Во своите чувства сум благ. Размислувам. Скоро никогаш на никого не се разгневувам и никогаш никого не сум мразел. Меѓутоа, кога некој ќе ме навреди, станувам одмаздољубив. Особено доколку станува збор за мојата чест, паметност и мудрост. Замерката за изречената или сторената навреда ја чувствувам како нужност. Убеден сум дека во таков случај, моето чувство за должност, така брзо ќе го заземе местото на омразата, за да можам на одмаздата да и се посветам со поголем жар, отколку другите.[1]

Read More

Меѓународноправна заштита на малцинските права

„Тиранската платформа“ е друг пат на македонскиот народ да му се одземе правото на самоопределување.

Кога некому нешто му е забрането по еден пат, не смее да му биде дозволено да дојде до тоа по друг пат. (Cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debet admitti (KRANJC, Janez, Latinski pravni reki-2. izd.-Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000, стр. 60).

Read More

Право на самоопределување

„Оружјето со кое што се браниш не давај му го в рака на непријателот(португалска поговорка).“

Оружјето со кое што ја бранам Македонија е правото на самоопредлување, како норма ius cogens.

Тие што го гледаа интервјуто, видоа дека јас не го дадов правото на самоопределување, кога новинарот(како адвокат на ѓаволот) ми рече дека и Грците се самоопределуваат како Македонци.

Новинарот сакаше да ми го земе оружјето и да им го даде на Грците, како што впрочем се изучени од Грците многу Македонци. Затоа, не дозволувајте да ве изучуваат денешниве Грци. Ќе ви го земат оружјето со кое што се браните: правото на самоопределување.

Read More

Интервју

Во колумната „Дали ќе се раздени“ најавив колумна во која што ќе докажам дека Грција не ќе може да ја реализира својата закана за раскинување на „Привремената согласност“. Ова закана е многу сериозна, бидејќи е порака дека тужбата на д-р Декскоски(консеквентно на тоа и пресудата) не и може ништо на ова сериозна закана, бидејќи нема да постои правно дело кое што би го санкционирало блокирањето за НАТО и ЕУ.

Впрочем, тие што ме читаат знаат дека ова го најавив лани и уште тогаш кажав дека со „мојот“ ius cogens, Грција нема да може да ја раскине Привремената согласност.

Меѓутоа, во меѓувреме добив понуда од „Телевизија сонце“ за интервју, кој што го прифатив. Бидејќи во интервјуто е објаснето како Грција ќе биде оневозможена да ја раскине Привремената согласност,  сметав дека нема потреба од посебна колумна.

Ви го препорачувам интервјуто. Тие што ме читале ќе споредат и ќе донесат заклучок дали сум поуверлив во пишуваниот, или во усниот говор(Кант во „Критика на моќта на судењето“ вели дека човек само во усниот говор, со помош на артикулацијата, гестикулацијата и модулацијата, може целосно да се изрази).

Тие што воопшто не ме читале, ќе бидат пријатно изненадени кога аргументирано ќе сознаат дека Македонија има можност да примени решение што ги исправува неправдите од минатото, ја контролира сегашноста и ја одстранува неизвесноста од иднината во спорот со Грција.

Има доста работи што се првпат кажани. На пример;споредба помеѓу моето и решението на д-р Јанев.

Read More