Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 9)

4.2 Природно право

Цела Европа се крена на ноѕе во подршка на грчката неправда кон Македонија. Дваесет години ги применува Европа сите „научни“ достигнувања за да му заповеда на природниот закон и не и успева.

Европа заборавила, или мисли дека Македонците не знаат дека Антигона го ризикувала својот живот, сметајќи дека природното право да го погреба својот брат е појако од правото на Креонт, кој што забранил да се погреба нејзиниот брат, велејќи го следново за природните закони:

Read More