Душевно спокојство

Она што гледачот го трогнува до солзи е заносниот, со среќа исполнет поглед, со кој што убавата млада жена го гледа својот маж.

Потоа го обзема есенска тага заради големината и минливоста на човековата среќа.[1]

Read More