Паразитот на УДБОМАФИЈАТА (Паразитов паразит)

Целна група на УДБОМАФИЈАТА се анонимните луѓе од масата. Цел и е селење на парите од нашите во нивните џебови. Распонот на предметот на работа се движи од собирање „заштита„ до „соработка„ со државниот буџет. Овие дејствија ги релативизира науката.

Read More