Привремена спогодба помеѓу Македонија и Грција

Погледнете ја Привремената спогодба помеѓу Македонија и Грција склучена на 13 септември 1995 година. Споредете ја со Стратегијата за зачувување на името.

Read More

Како се поднесува жалба до Европскиот суд за човекови права

Да ја натераме владата да ги почитува човековите права. Масовно поднесувајте апликации за прекршување на човековите права. Тоа е најефикасен инструмент, македонската влада да биде натерана на суштински промени.

Read More

Д-р Мицковски пак лаже

„На една лага и требаат десет други, за да не умре од глад (Германска).”[1]

Затоа д-р Мицковски ја повторува до изнемоштеност лагата „обнова на Македонија”, на која укажав во колумната „Д-р Мицковски повторно лаже”. Кога некој постојано повторува некоја лага, то е еристички трик, чиј што технички термин е argumentum ad nauseam (до повраќање).

 

Read More

Нотификација на Австриската државна спогодба

„Што е друго така неопходно потребно ако не секогаш да имаш в рака оружје, со кое што можеш да се чуваш себеси, да го предизвикаш бесрамникот, или нападнат, да удриш назад?”[1]

Read More

Удбомафијата како бела имела

„Кој самиот себеси ќе си стави штука во рибникот, заслужува таа да му ги изеде краповите.”[1]

Во оваа колумна еристичкиот трик е теорија на заговор.

Read More

Јаки вилици за јадење и лажење

Илјадниците, што пред нашите очи живеат во мирен сооднос, треба да се гледат како тигри и волци чии што силни вилици се осигурани од уште посилни вилици. Оттаму, кога државната принуда ја нема, секој разумен ќе затрепери пред помислата што може да очекува. Во такви моменти може да се види, колку малку човек полага на религијата, на совеста, или на моралот.[1]

Read More

Грција од Македонија направи карикатура

“Срамот трае подолго од животот (Арапска).”[1]

Секое општество, барем во својата претстава, се труди противникот да го сведе на карикатура и да го измачи. На пример, таква карикатура е нашиот “негативец”. Во Римската империја, Евреинот бил изредуциран до карикатура. За побожните, безбожникот е карикатура, а за аристократите, човекот од народот.[2]

Read More

УДБОМАФИЈАТА како внатрешна војска на Грција

Врховниот суд на Република Словенија со пресуда од 23.05.2002. година, УДБА ја прогласи за злосторничка организација.

Во Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, тоа не го направи.

Read More

Америка и правото на самоопределување

Во докторатот тврдам дека предметот Меѓународни односи не е наука. Тоа тврдење го докажувам. Д-р Петрич иако предава и Меѓународни односи, таквото тврдење го прифаќа, бидејќи логички го докажувам.

 

Read More