Привремена спогодба помеѓу Македонија и Грција

Погледнете ја Привремената спогодба помеѓу Македонија и Грција склучена на 13 септември 1995 година. Споредете ја со Стратегијата за зачувување на името.

Read More

Како се поднесува жалба до Европскиот суд за човекови права

Да ја натераме владата да ги почитува човековите права. Масовно поднесувајте апликации за прекршување на човековите права. Тоа е најефикасен инструмент, македонската влада да биде натерана на суштински промени.

Read More

Книга за одбрана на МАКЕДОНИЈА (дел 12)

5. Човековите права на самоопределување и идентитет

 

5. 1 Потекло и степен на човековите права

Според словенечкиот превод на оксфордскиот учебник за меѓународни односи, поглавје Човекови права[1], многу култури и цивилизации ја развиле идејата за иманентните вредности и  достоинството на луѓето, меѓутоа поимот дека луѓето се „носители на права“, е карактеристично европски. Според својот извор е средновековен, а во раниот модерен период бил вклучен во позитивното право на неколку европски држави. Во осумнаесеттиот век почнува бавен процес на ширење на идејата за „правата на човекот“ со признавање на правата на жената и преку кампањата против трговија со робови, како и правата на Неевропјаните. Овие воведни придвижувања, го подготвиле теренот за глобализација на процесот по 1945 година. Дошло до многу глобални и регионални спогодби и декларации, кои што се однесувале на човековите права и до настанок на невладина организација, каква што е Амнести Интернешенл, која што се бави со реализирање на човековите права. Истиот автор потенцира дека владата на САД, меѓувладината организација, како што е Меѓународниот монетарен фонд и Британската заедница на народи (Комонвелт), се повеќе и се поспорно го разбираат потпирањето на човековите права, како дел од својата надлежност.[2]

Read More

Заев и Шеќеринска како Ngombi и Mafela

Белгискиот крал Леополд почнал масовно да склучува договори во Конго со поглавиците на староседелците, за да си го присвои овој афрички бесценет камен.

„Во договоорите склучени на 1 април 1884, поглавиците Ngombi и Mafela се согласиле дека за „едно парче облека на месец…покрај облеката што моментално ја добиваат како подарок“:

Read More

Претседател

Претседателот на Република Македонија д-р Иванов изјави дека Република Македонија ќе побара од Советот за безбедност извршување на пресудата од 05. 12. 2011. во спорот со Грција.

Скоро истовремено, неговиот советник Ристо Никоски во колумна изјави дека треба повторно да се поведе постапка пред Меѓународниот суд на правдата со истиот тим.

Изјавата на Никоски не темели на меѓународното право.

Read More

Скокање во височина

„Мечки лови оној што може, а не оној што сака (руска поговорка).“

Проф. д-р Петрушевска е единствената, што пред мене го посочи правото на самоопределување како решение  на најголемиот проблем што го има Македонија.[1]

Значи, способноста да се прави разлика што е битно, а што небитно е способност за ловење мечки. Тие што ја немаат таа способност, им се префрлува дека ја кршат логичната доследност во форма на ignoratio elenchi (непознавање на спорната точка).

За тие што сакаат а не можат, велиме дека се честољубиви. 

„Честољубивите и болвите, имаат мерак да скокаат во височина (германска поговорка).“

Најистакнати помеѓу честољубивите што не можат, а сакаат, се д-р Камбоски и д-р Фрчкоски, кои што, за да биде несреќата поголема за Македонија, се во интелектуален конфликт по прашањето за Рамковниот договор.

Read More

Порака до власта

„Вратата зад која што е скриено доброто тешко е да се отвори, а вратата зад која што е скриено лошото тешко е да се затвори (кинеска поговорка).“

Вратата зад кој што се криеше злото ја отворија тие што ја склучија Времената согласност и еве веќе 18 години ова врата не може да се затвори, а уште потешко е да се отвори вратата зад која што се крие доброто.

Владата решила проблемот да го реши со ultra vires на д-р Јанев.

„Се додека каменот го држиме в рака, целта е наша, кога ќе го испуштиме од рака, целта му припаѓа на каменот (руска поговорка).“

Од сега натака, решавањето на најважиот проблем му припаѓа на д-р Јанев, а не на власта.

Read More

Естетски суд

»Nemo auditur turpitudinem suam allegans.-Никој не може да се повикува на сопственото нечесно дело (барајќи нешто).

Така исто и Грција не може да се повикува на тоа дека најголем дел од Македонија е на нејзина територија, откако ја аннектира ова територија со воена сила. Тоа е во спротивност со член 2. став 4 од Повелбата која што забранува употреба на сила. Ова норма е ius cogens. Ова е општопознато и не треба да се докажува.

Доколку Меѓународниот суд на правдата во своето мислење рече дека Западна Сахара не била terra nullius[1], a fortiori; европска Македонија никогаш не била terra nullius.

Read More

Просечни

„Просечните, вообичаено осудуваат се што ги надминува нивните способности (превел М. П.).“[1]

За левата опција е благо доколку се каже просечни. Тие и со новото раководство осудуваат се што прави десната опција, а со тоа докажуваат дека тоа што го прави десната опција ги надминува нивните способности.

Дека сме во право говори еден неспорен факт.

Имено, господинот Заев почна да презема дејствија во Струмица, кои што во многу што личат на дејствијата што ги презема премиерот м-р Груески и види чудо; десната опција веднаш се вознемири и обвини за плагијаторство.

Read More