Магариња

„Црна се чума зададе…“

Секоја злоупотреба е неправда, но најголема неправда, според Ниче, е кога најнеспособните, најлошите, најсуровите, ги злоупотребуваат најспособните, најдобрите, најблагите. Тоа е за Ниче социјализмот, односно марксизмот.

Read More

Креуз против министерот Маневски

Против лукавството, вниманието е најдобра заштита. За фини сплетки, потребен е и фин нос, вели уште Грацијан. Многумина од својата сопствена работа, прават туѓа, па немајќи клуч да ги решат туѓите проблеми, постојано доаѓаат во ситуација за нив да вадат жешки костени и притоа си ја горат сопствената рака (Грацијан).

Read More

Дилема

Не бев поштеден ниту јас, па меѓу редови, беше поставена дилема; тужбата што ја поднесе власта и тужбата што ја предлага Попески е дилема. Според Речникот на словенечкиот книжевен јазик, дилема е ситуација кога треба да се одлучи помеѓу две дадени можности. Од логички аспект, дилемата е посредно условно заклучување. Бидејќи ниеден коментатор не направи контрасилогизам на ниеден од моите правни силогизми, оценив дека поставената дилема е најсилен напад на фељтонот.

Read More

Вакцина против „опинион мејкери“

„Доколку си учел многу учења, не сметај дека тоа е твоја заслуга, бидејќи заради тоа си создаден“ (Талмуд)

Македонците што се препознаваат во ова мисла треба да се свесни дека се создадени да пронајдат вакцина, а не да очекуваат материјални добра, сметајќи дека е нивна заслуга што се паметни. Не, тие се создадени такви за потребите на Македонија и надвор од тоа немаат смисла, па дури се и непотребни.

Read More

Пресудата на Меѓународниот суд на правда ќе биде како светилник

Грција, како по дефиниција, ја почитуваше Привремената спогодба толку долго, колку што постоеја причините за нејзино склучување. Македонија даде сé со самото склучување на Привремената спогодба. Поради тоа, Грција ја прекрши истата. Стравот од последиците за прекршување на Привремената спогодба беше многу помал, отколку надежта на Грција дека со попречувањето на Македонија во зачленување во НАТО и во ЕУ, ќе ја натера Македонија да го смени името, да оди против природното право, односно Грција цврсто веруваше дека „Македонија има право да биде луда“.

Read More

Сојузот со САД – причина што Грција не го користи правото на војна

Втора повреда на императивна норма на општото меѓународно право е нормата содржана во членот 21, став 2 од Привремената спогодба.

Со оваа одредба на Македонија и се забранува пристап до Меѓународниот суд на правдата за прашања од членот 5, став 1, односно за името на Македонија.

Оваа одредба го прекршува правото на суд, односно членот 6(1) од Европската конвенција за човекови права, која е императивна норма на општото меѓународно право.

Read More

Привремената спогодба е неправда за Македонија

Правното средство што денес ќе го претставам е наменето за Меѓународниот суд на правдата, темели на тврдење за ништавност на Привремената спогодба, а одлуката на судот ќе биде задолжителна за двете земји.

Read More