Претседател

Претседателот на Република Македонија д-р Иванов изјави дека Република Македонија ќе побара од Советот за безбедност извршување на пресудата од 05. 12. 2011. во спорот со Грција.

Скоро истовремено, неговиот советник Ристо Никоски во колумна изјави дека треба повторно да се поведе постапка пред Меѓународниот суд на правдата со истиот тим.

Изјавата на Никоски не темели на меѓународното право.

Read More

Скокање во височина

„Мечки лови оној што може, а не оној што сака (руска поговорка).“

Проф. д-р Петрушевска е единствената, што пред мене го посочи правото на самоопределување како решение  на најголемиот проблем што го има Македонија.[1]

Значи, способноста да се прави разлика што е битно, а што небитно е способност за ловење мечки. Тие што ја немаат таа способност, им се префрлува дека ја кршат логичната доследност во форма на ignoratio elenchi (непознавање на спорната точка).

За тие што сакаат а не можат, велиме дека се честољубиви. 

„Честољубивите и болвите, имаат мерак да скокаат во височина (германска поговорка).“

Најистакнати помеѓу честољубивите што не можат, а сакаат, се д-р Камбоски и д-р Фрчкоски, кои што, за да биде несреќата поголема за Македонија, се во интелектуален конфликт по прашањето за Рамковниот договор.

Read More