Привремена спогодба помеѓу Македонија и Грција

Погледнете ја Привремената спогодба помеѓу Македонија и Грција склучена на 13 септември 1995 година. Споредете ја со Стратегијата за зачувување на името.

Read More

Како се поднесува жалба до Европскиот суд за човекови права

Да ја натераме владата да ги почитува човековите права. Масовно поднесувајте апликации за прекршување на човековите права. Тоа е најефикасен инструмент, македонската влада да биде натерана на суштински промени.

Read More

Застрашување и употреба на нуклеарно оружје и кризата во Украина

“Непосредна цел на политичкото делување е моќта. Политичката моќ е моќ над мислите и дејствијата на луѓето.„[1]

Меѓународниот суд на правдата во своето правно мислење, кога е во прашање правото на постоење, за застрашувањето и употребата на нуклеарно оружје го дава следново мислење: „Што се однесува до денешната состојба на меѓународното право и елементите на фактите со кои што располага, судот не може конечно да реши, дека заканата, или употребата на нуклеарно оружје е законита, или незаконита во крајни услови на самоодбрана, во кои што би било загрозено самото постоење на државата.„[2]

Read More

Денацификација на Германија, како решение за кризата во Украина

Доколку целта на Западот е прогрес и ширење на цивилизација, тогаш многу лесно може да се претпостави, дека освен уништувањето на луѓето и нивното богатство, има други поупатни патишта за ширење на цивилизацијата.[1]

 

Read More

Што се случува во Украина

Доколку афектите ги поделиме на жалост и радост, ние сме под силен притисок на афектот жалост, или попрецизно страв.

Чудно ни е како државници сакаат војна, во ситуација кога се сигурни дека не можат да победат, ниту Западот, ниту Русија.

Read More

Паразитот на УДБОМАФИЈАТА (Паразитов паразит)

Целна група на УДБОМАФИЈАТА се анонимните луѓе од масата. Цел и е селење на парите од нашите во нивните џебови. Распонот на предметот на работа се движи од собирање „заштита„ до „соработка„ со државниот буџет. Овие дејствија ги релативизира науката.

Read More

Јачи ѕверот

Под Бородино лежеше ранетиот ѕвер некаде онаму каде што го остави ловецот кој побегна. Но дали е ѕверот жив, дали е јак, или само се притаил, тоа ловецот не го знаеше. Наеднаш се слушна јачење на ѕверот. Јачење на ранетиот ѕвер, француската војска. Доказ за нејзината пропаст беше молењето за мир.[1]

 

Read More

За кувет

Дефиницијата одговара на прашањето што е нешто. Ја прави јасна суштината на една ствар. Од доказот ни станува јасно дали одреден атрибут му припаѓа на одреден субјект.[1]

Затоа на мојот разумен читател му се јасни и најсложените поими. Употребуваме најдобри дефиниции и правиме совршени правни силогизми.

Read More

„КЕНГУРСКИТЕ СУДСКИ ПРОЦЕСИ„ на судиите на УДБОМАФИЈАТА

Судијата на Врховниот суд на САД, Douglas, во случајот SPANO v. NEW YORK ја дава дефиницијата за „КЕНГУРСКИ СУДСКИ ПРОЦЕС„: „…Во овој случај станува збор за обвинет, кого што наместо судија и порота, претходно го судела полицијата. Тоа е КЕНГУРСКИ судска постапка (kangaroo court procedure), каде што полицијата ги произведува неопходните докази, суштински докази против обвинетиот и спречува присуство на адвокат (потенцирал М.П.).„[1]

 

Read More