Смрт, живот, страв

Во ова време на смрт, се сеќаваме на Америка и нејзините домородци.

Каква штета што ова освојување не го направи Александар Македонски.

Американците ги уништи тоа што беа подобри од Западна Европа и со тоа сами себе се предадоа. Подобри од Западна Европа во побожност, во почитување на закони, во доброта. Европските завојувачи ги подложија со лукавства и пеливански мајстории. Ги подложија со чудесно светкање на огледалца и ножеви, за кои домородците даваа цели богатства во злато и драги камења. Доколку на ова му се додадат громовите на западноевропските пушки и топови, кои што би го збуниле и Цезар, јасно е дека беа фатени на изненадување. Ги изиграа со привидно пријателство и добронамерност. Споредете ја ова несразмерност во корист на завојувачот и вие ќе им одземете секаква вредност на нивните победи.[1]

Read More

Застрашување и употреба на нуклеарно оружје и кризата во Украина

“Непосредна цел на политичкото делување е моќта. Политичката моќ е моќ над мислите и дејствијата на луѓето.„[1]

Меѓународниот суд на правдата во своето правно мислење, кога е во прашање правото на постоење, за застрашувањето и употребата на нуклеарно оружје го дава следново мислење: „Што се однесува до денешната состојба на меѓународното право и елементите на фактите со кои што располага, судот не може конечно да реши, дека заканата, или употребата на нуклеарно оружје е законита, или незаконита во крајни услови на самоодбрана, во кои што би било загрозено самото постоење на државата.„[2]

Read More

Денацификација на Германија, како решение за кризата во Украина

Доколку целта на Западот е прогрес и ширење на цивилизација, тогаш многу лесно може да се претпостави, дека освен уништувањето на луѓето и нивното богатство, има други поупатни патишта за ширење на цивилизацијата.[1]

 

Read More

Што се случува во Украина

Доколку афектите ги поделиме на жалост и радост, ние сме под силен притисок на афектот жалост, или попрецизно страв.

Чудно ни е како државници сакаат војна, во ситуација кога се сигурни дека не можат да победат, ниту Западот, ниту Русија.

Read More

Паразитот на УДБОМАФИЈАТА (Паразитов паразит)

Целна група на УДБОМАФИЈАТА се анонимните луѓе од масата. Цел и е селење на парите од нашите во нивните џебови. Распонот на предметот на работа се движи од собирање „заштита„ до „соработка„ со државниот буџет. Овие дејствија ги релативизира науката.

Read More

Јачи ѕверот

Под Бородино лежеше ранетиот ѕвер некаде онаму каде што го остави ловецот кој побегна. Но дали е ѕверот жив, дали е јак, или само се притаил, тоа ловецот не го знаеше. Наеднаш се слушна јачење на ѕверот. Јачење на ранетиот ѕвер, француската војска. Доказ за нејзината пропаст беше молењето за мир.[1]

 

Read More

За кувет

Дефиницијата одговара на прашањето што е нешто. Ја прави јасна суштината на една ствар. Од доказот ни станува јасно дали одреден атрибут му припаѓа на одреден субјект.[1]

Затоа на мојот разумен читател му се јасни и најсложените поими. Употребуваме најдобри дефиниции и правиме совршени правни силогизми.

Read More