Сонот на Раскољников

Прва причина зошто се чини дека телесните уживања се најважни е таа, што уживањата ја изгонуваат душевната болка. Особено доколку болката е преголема, тогаш луѓето посегнуваат по прекумерно телесно уживање, како некаков лек. Секс, прејадување, пијанчење. Лековите мора да бидат ефикасни, затоа луѓето бараат такви лекови, кои што предизвикуваат впечаток дека се вистинска спротивност на душевната болка.[1]

Read More