Груевски и правото на самоопределување
(втор дел)

Аристотел(„Никомахова етика“) вели дека најдобра казна е спротивноста на она кон што некој се стреми. Цицерон најдобро го разбрал па предлага:

„Бидејќи законите повеќе треба се потврдуваат со пресуди, отколку со зборови, додадено е и ова: казната нека биде еднаква на вината, па секој да биде казнет со својот престап. Така, насилништвото се казнува со смрт, лакомоста со парична казна, а чезнеењето по чест со губење на граѓанската чест.“[1]

Повеќе од очигледно е дека Груевски чезнее по чест и слава, што е добро. Но, за тоа се потребни заслуги, а тој нема заслуги во спорот со Грција. Ние тоа го докажавме и тој треба да ги загуби честа и славата што ги доби за сметка на спорот со Грција.

Read More

Груевски и правото на самоопределување
(прв дел)

Според Спиноза[1], државните универзитети не се наменети за да ја развиваат способноста на духот, туку за да го попречуваат развојот на духот. Спиноза вели дека во слободна република науката најубаво ќе цвета тогаш, кога на секому(кој што сака јавно да предава) ќе му биде дозволено тоа да го стори, меѓутоа на сопствен трошок и на сопствена одговорност за своето име.

И универзитетите на Груевски, не се наменети за да ја развиваат способноста на духот, туку да ја попречуваат. Ние сме доказ за тоа. Бесплатно во „Нова Македонија“, не жалејќи време и напор, докажавме дека духот најубаво цвета, кога на секому му е дозволено јавно да советува. Особено кога станува збор за најважното прашање, спорот со Грција.

Дотука, пофалба за Груевски, бидејќи како по дефиниција, се однесуваше во склад со советите на Спиноза. Така, Македонскиот народ го доби најдоброто, клучот за решавање на спорот со Грција, правото на самоопределување.

Read More