Правото на самоопределување е Ius Cogens
(трет дел)

Во друга колумна, напишавме како една норма може да стане ius cogens и како правото на самоопределување стана ius cogens. Најсилен аргумент беше пресудата на Меѓународниот суд на правдата за случајот Источен Тимор од 1995 година.

Во продолжение ќе го претставиме овој пример. Овој случај е првиот случај пред Меѓународниот суд на правдата, што е воден со цел да се обезбеди правото на самоопределување[1]. Досега сеуште не е воден случај пред Меѓународниот суд на правдата каков што сугерираме ние;ништавност на меѓународен договор, заради кршење на правото на самоопределување како ius cogens.

Read More

Правото на самоопределување е Ius Cogens
(втор дел)

За разлика од Грција и Бугарија, Србија не ни го негира културниот идентитет и не признава како народ. Дури ствара и привид дека не ни го спори ни правото на самоопределување. Велиме привид, зашто УДБОМАФИЈАТА во најголем дел ја создаде и контролира Белград, а таа одвнатре го негира културниот идентитет и правото на самоопределување. Да потсетиме дека пишувачите на Уставот проф. д-р Љубомир Фрчкоски(близок до СДСМ) и проф. д-р Владо Поповски(близок  до ВМРО), го избришаа од Уставот она што со крв го стекна Македонскиот народ(најголема заслуга за ова имаат најстарите комунисти под влијание на Ленин и Сталин), правото на самоопределување.

Read More

Правото на самоопределување е Ius Cogens
(прв дел)

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (Никој не може да пренесе на друг повеќе права отколку што самиот ги има.).

Ова важи и за ОН, кои што со Времената согласност, во чие што составување и потпишување учествуваа преку Саирус Венс, на Грција и пренесоа право да преговара со Македонија за правото на самоопределување.

Според член 1, став 2 и член 55 од Повелбата на ОН, правото на самоопределување е ius cogens и за ова најважно човеково право не смеат да преговараат ниту ОН со Македонија, а уште помалку имаат право на Грција да и пренесат право со Македонија да преговара за правото на самоопределување.

Правдата понекогаш спие, но таа секогаш доаѓа.

Read More