Право на самоопределување

„Оружјето со кое што се браниш не давај му го в рака на непријателот(португалска поговорка).“

Оружјето со кое што ја бранам Македонија е правото на самоопредлување, како норма ius cogens.

Тие што го гледаа интервјуто, видоа дека јас не го дадов правото на самоопределување, кога новинарот(како адвокат на ѓаволот) ми рече дека и Грците се самоопределуваат како Македонци.

Новинарот сакаше да ми го земе оружјето и да им го даде на Грците, како што впрочем се изучени од Грците многу Македонци. Затоа, не дозволувајте да ве изучуваат денешниве Грци. Ќе ви го земат оружјето со кое што се браните: правото на самоопределување.

Read More