УДБОМАФИЈАТА како внатрешна војска на Грција

Врховниот суд на Република Словенија со пресуда од 23.05.2002. година, УДБА ја прогласи за злосторничка организација.

Во Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, тоа не го направи.

Read More

Америка и правото на самоопределување

Во докторатот тврдам дека предметот Меѓународни односи не е наука. Тоа тврдење го докажувам. Д-р Петрич иако предава и Меѓународни односи, таквото тврдење го прифаќа, бидејќи логички го докажувам.

 

Read More

Русија

Еристичкиот трик прикриена евиденција, или игнорирање на спротивната евиденција (англиски: card stacking) е омилен еристички трик на д-р Денко Малески[1] кога се повикува на Тукидид.

Read More

Уставниот суд на Германија си замина од Европската унија

Нашиот цивилизиран свет е само голем карневал. Во него среќаваме војници, доктори, судии, обвинители, адвокати, свештеници, филозофи и што уште не. Меѓутоа, тие не се она за што се претставуваат. Тие се само маски под кои што по правило се кријат измамници, желни за пари.[1] 

Read More

Пулчинела

Горчлив е лебот на професорите! Прво мора да играат онака како што министерот им свири, а кога тоа ќе го одработат, можат да станат жртви на диви човекојадци, односно вистински научници. Вистинските научници се во состојба таквите да ги стават во џеб и да ги скријат како џепен Пулчинела, покажувајќи ги заради забава и развеселување.[1]

 

Read More

Сукцесија на Мировната спогодба со Бугарија

Во советодавното мислење од 31.07.1930., во предметот грчко-бугарска конвенција за преселување, Постојаниот меѓународен суд на правдата беше на мислење дека непризнавањето на некое малцинство е небитно како мерило за негово постоење и уживање на правата.[1] 

Read More

Душевно спокојство

Она што гледачот го трогнува до солзи е заносниот, со среќа исполнет поглед, со кој што убавата млада жена го гледа својот маж.

Потоа го обзема есенска тага заради големината и минливоста на човековата среќа.[1]

Read More