Запрете ги!

Потребен е долготраен напор во борбата против злата што не се прекинуваат и обилни се, не за тие да престанат, туку да не победат (Сенека, „За гневот“)

Лустраторите едногласно одлучиле да биде лустриран еден судија на Уставниот суд, кој уште од средно училиште соработувал со тајната комунистичка полиција. Веродостојноста на оваа установа е сериозно разнишана. Итна е потребата од носење закон за Уставниот суд, за дерогирање на неговиот деловник и за нов состав на судот.

Според моја процена, успешната приказна на оваа влада почна да се тетерави, откако Уставниот суд ја укина веронауката. Го почувствував тоа и објавив колумна во „Нова Македонија“, каде што направив контрасилогизам на одлуката на Уставниот суд, дека тој ги прекршил човековите права. Падна екстерното. Повторно напишав колумна, во која направив контрасилогизам дека Уставниот ги прекршува човековите права. Имаше доволно време за Европскиот суд за човекови права, но Владата ништо не направи. Уште пред да падне лустрацијата, напишав колумна во која направив правен силогизам во корист на оспорените одредби од законот. Падна лустрацијата. Уште пред Уставниот суд да одлучува за границата со Косово, напишав колумна со која докажав дека со деловникот овој суд вградил норми на кои местото им е само во Уставот. Владата ништо не презеде. Летово, во колумна докажав дека системски се прекршува човековото право на суд со Законот за парнична постапка. Ова што сега се прави со предложените измени и дополнувања на законите за управни спорови и за судовите е грубо прекршување на човековите права, членот 6(1) од ЕКЧП, Владеење на правото.

Се воведува Виш управен суд, поради импресионираност од Уставниот суд.
Во образложението на У.бр.231/2008 од 16 септември 2009 година, Уставниот суд како главни причини за својата одлука ги наведува:

1. нема рок за изјавување жалба
2. не е назначен судот што е надлежен да одлучува по жалба
3. Уставниот суд бил поставен како првостепен суд и
4. селективност за изјавување жалба

Прво, не е точно дека Законот нема рок за жалба. Во членот 51 е одредено дека Законот за парнична постапка ќе се применува доколку тој не содржи одредени одредби за постапката, а Законот за парнична постапка во членот 337, став 1, одредил дека рокот за жалба е 15 дена.

Второ, не е точно дека не е назначен судот надлежен да одлучува по жалба. Во членот 63, став 1 од Законот, одредено е дека Врховниот суд одлучува по жалба, што е сосема доволно за да се заклучи дека во другиот случај во кој е дозволена жалба, надлежен е Врховниот суд.

Трето, и апелациските судови, кога носат одлука со која ја преиначуваат првостепената одлука, се првостепени судови во однос на Врховниот суд.

Република Словенија, која е членка на ЕУ и мора да има законодавство во согласност со ЕУ има, исто како и ние, само еден управен суд. И во словенечкиот закон за управни спорови (2006 година) во членот 11 категорично стои дека во управните спорови во прв степен одлучува управниот суд, но за Словенците тоа не е причина да прават виши суд. Ним им е јасно дека тој е првостепен во однос на Врховниот суд.

Четврто и според словенечкиот закон, според членот 73, е дозволена жалба, само доколку управниот суд утврди поинаква фактичка положба, од она што ја утврдил управниот орган.

Значи не се работи за селективност, туку за доследна примена на членот 13 од Европската конвенција за човекови права, Право на ефикасно правно средство.

Имено, доколку управниот суд, врз основа на фактичка положба што сам ја утврди и донесе поинаква одлука од управниот орган, а не им даде право на жалба на странките, би го прекршил правото на ефикасно правно средство.

Уставниот суд погрешно го разбира правото на жалба. Тоа право кај нас е обезбедено уште во управната постапка и нема никаква потреба за жалба по повод одлука на Управниот суд, освен исклучокот што го образложив.

Секако дека нашиот закон може да биде подобар, но во никој случај не треба да се формира виш управен суд. Неминовно е да се поправи членот 4 алинеја втора и да се додаде поимот жалба. Исто така е добро да се внесат одредби за ревизија. Така ќе стане појасно дека Управниот суд има ист статус со вишите судови. Така направија Словенците.

Тоа што овој закон е донесен во време на СДС, а Уставниот прави нова грешка, не значи дека сиот бес треба да се искали на овој закон и Македонија да се товари со ново бреме.

Објавено во Нова Македонија на 29 септември 2010

 •  
 • Kuze-Internazionale

  Што вели Хелсиншкиот комитет?
  …дали Законот за лустрација се користи за дискредитирање на политичките противници…кога случајот доаѓа со тврдењето дека со надгласување комисијата заштитила двајца актуелни пратеници не треба да сте зависник од теориите на заговор, па да не ви падне на памет реваншизмот по сите напади на Уставниот суд и неговите одлуки кои не се по волја на партијата на власт…
  Што велам јас?
  Секој е невин додека не се докаже спротивното – позната правничка максима…
  А еве и малку лично искуство од нашава држава каде „владее правото“..
  Добивам пред некоја недела извршно решение да платам казна од 1500 денари на име дека пред една година сум направил сообраќаен прекршок…. се сетив на случајот и отидов да се жалам пред некоја си комисија и кажав дека полицаецот не ми напиша никаква казна ниту пак ме повика негде да се потпишам дека сум казнет. Добив усна опомена, ја ставив кацигата и продолжив. Од еден од членовите на комисијата само добив одговор„ ние не се мешаме во тоа како работат нашите колеги на терен“. Многу чист случај на „кадија те тужи,кадија те суди“ според мене…. не е важно. Сум го прекршил правилото и ќе платам. НО, останува дилема…да замислиме дека ако некој полицаец-сообраќаец „Х“(живо суштество од крв и месо нели) ете е замерен со својот комшија „Y“ ради „Z“ причина и сака да му се одмазди заради тоа, може едноставно да изигра па овој да се чуди после една година кога ќе му стигне извршно решение да плати за глоба од 350 евра…

  Пред да се донесе било каков закон за Судството, нека се донесе би рекол јас нов Закон за полиција, бидејки во денешно време полицијава повеќе изгледа како турскиот башибозук кој збирал арач од рајата отколку на вистински чувар на мирот и безбедноста.

  А да не почнуваме воопшто за неефикасноста на полицијата и сомнежите за корумпцираност на највисоки позиции… најсвеж е примерот со убиството во Аеродром…
  За крај .. добра држава е онаа со добри закони… или како беше… добра држава е онаа каде се почитуваат законите… Кој е случајот во Македонија ???

  • Марјан Попески

   Вие ја кршите логичната доследност во форма на metabasis eis allo genos(префрлање на друго подрачје).
   Имено, јас ги побивам одлуките на Уставниот суд(најголемото зло) и предлог законите на министерот Маневски(второ најголемо зло), а со тоа и Владата.Меѓутоа за министерот Маневски човек е во дилема, дали тој е министер на Владата, или министер на Уставниот суд.
   Јас против Уставниот суд направив пет контрасилогизми во медиумот(четврта власт) „Нова Македонија“:1. веронаука;2. екстерно; 3. граница;4. лустрација и 5. Законот за управни спорови.Ниту Уставниот суд, ниту било кој друг ги поби моите контрасилогизми.А кога еден новинар на „Нова Македонија“ го спомна Уставниот суд во контекст на поимот секс, Уставниот веднаш реагираше на написот во иастиот медиум.Значи, против моите аргументи, нема никакви контрааргументи, инаку би ме „расчеречил“.
   Вие, наместо да го подржите предлогот на министерот Маневски за формирање Виш управен суд и да ги побиете моите контрасилогизми, или обратно, ја напаѓате полицијата.Се префрлате на друго подрачје.
   За волја на вистината;ЕУ тврди дека во полицијата се направени реформи, дури има и пофалби(министерката се образувала во Британија), а постојано и постојано ЕУ го критикува судството(министерот Маневсаки завршил марксистичко право).
   Комунизмот од петни жили се трудеше правото да одумре.Сите членови на Уставниот суд го имаат тоа „знаење“.Истото важи и за министерот Маневски.После толкав напор на комунистите, им успеа да го убијат правото.И сега, таа мрша смрди.

  • Kuze-Internazionale

   Да бидам искрен откако го напишав текстот сакав да допишам едно извинување дека моите поплаки се пратени на погрешно место. Ја прифакам критиката. Немам што да ви контрирам на пишаното, во ред е. Тоа што сум го напишал, за Хелсиншкиот комитет (мал дел), беше доволно… Ама се надевам ви дадов поттик во иднина да напишете и колумна посветена за работата на полицијата.
   Ве поздравувам !!!

 • Musso

  Е па вака, господине Попески. Следуѕва истиот текст како и коментарот постиран во Нова Македонија.

  Проблемот во осонова лежи во едукацијата. Чинам и Вие во еден Ваш коментар (можеби беше од некој друг, ама ми прозвуче како Ваш) реагиравте на некои “предлози и решенија од министерот Манески“ за кого и обајцата ќе се согласиме дека е само алатка во спорведување на одредена владина политика.

  Каде е сега образоавнието?

  Прво во целокупната државна управа (онаа во високите ешалони која е и партиски “аминувана“) нема едуциран правник! Не зборувам за луѓе со дипломи од правен факултет туку за ПРАВНИЦИ кои ја изучиле (и продолжиле да ја изучуваат) правната теорија и ја практицираат истата. Она што е состав на министерството, и најголем дел од судиите, ама и од адвокатите, се лутле Вие или не, е “жали боже“. Коруптивноста во право-судниот систем (каде влегуваат и обвинители и судии и адвокати, а секако и рушветчиите во писарниците) и “споилингот“ кој го прави власта, “наметнува“ потреба од “излислување топла вода“ односно што повеќе нивоа (простете на изразот) за шупчење на граѓаните пред сите овие институции (и инстанци). Се согласувам со Вас дека со ваквото измислување топла вода и свесно правење лавиринти во судските, секако и жалбените постапки, свесно се оди кон кршење на едно од човековоите права предвидени со ЕКЧП – правото на судење во разумен рок.

  Зошто тврдам свесно?

  Така тврдам бидејќи на законодавците не може да не им се позанти десетици пресуди на Судот за човекови права против РМ и тоа токму заради поплаки по основ на прекршување (еклатантно) на правото на судење во разумен рок. Очито дека “нашите претставнички“ – судии во тој Суд, прво г-оспоѓа Цаца-Николвска, а сега г-ѓа Мирјана Трајковска, успеале да се “изборат“ платите да им бидат европски (15 илјади евра месечно), но надоместокот на оштетените да биде “фајромски“ – едвај 1 или 2 илјади евра, демек оштетените се и онака граѓани од “понизок ранг“ кои немаат ни право на име и идентитет (простете на сарказмот), па нема што ними да им се надоместува нешто што и во матичната држава и онака полуписмени лица со титули правници перманентно им го ускратуваат, а живеат и онака на ниво “да немаат леб да јадат“, а “правно-почитичка помош“ им пружаат забегани ајван доктори (додека се во опозиција). Па кога е така, зошто да не се примени елиниќанскиот – европски принцип на “фекалаки“, а за тоа треба да има судски инстанци и лавиринти каде ќе може “фекалакито“ да функционира, при што по некој неподобен “медиумски“ ќе го апсиме со присуство на А1-џезаеира и останали “независни медиуми“.

  Да, тврдам дека свесно се инсталираат дополнителни инстанци во судскиот систем за да се малтретираат и искористуваат граѓаните, а евентуалната “европска“ отштета која ќе им ја досуди Судот за човекови права нема да падне на товар на “компликуваниот и разгранет“ сусдски систем и џебовите на административците, туку на даночните обврзници. Та нели они го полнат буџетот кој служи за “сатисфицирање“ на сите “право-судни“ инстанци, вклучително и писарниците кои судски документи “обработуваат и дистрибуираат“ цели 28 дена откако судијата ќе се “смилува“ својата одлука да ја стави на хартија.

  Едукација, Марајне, едукација му е мајката, ама не онаа инфантилна и спротивно на секоја логика “академија за судии и обвинители“ со која дополнително се девалвираат студиите на правните факултети и полагањето правосуден испит, па воведуваат и “допоолнителни критериуми“ кои важат само за “избраните“.