Трговија

„Филозофијата лесно триумфира над злото од минатото и она (за) во иднина, ама сегашното зло ја надвладува неа („Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Кога се разбра за должничкото зло на Грција, кое што денес изнесува над четиристотини  милијарди евра, некои земји на ЕУ, гневни заради лажните извештаи што биле доставувани до ЕУ, преку своите медиуми и порачаа на Грција да ги продаде островите за да се раздолжи.

Грците навредено одбија.

Read More

Магариња

„Црна се чума зададе…“

Секоја злоупотреба е неправда, но најголема неправда, според Ниче, е кога најнеспособните, најлошите, најсуровите, ги злоупотребуваат најспособните, најдобрите, најблагите. Тоа е за Ниче социјализмот, односно марксизмот.

Read More

Вакцина против „опинион мејкери“

„Доколку си учел многу учења, не сметај дека тоа е твоја заслуга, бидејќи заради тоа си создаден“ (Талмуд)

Македонците што се препознаваат во ова мисла треба да се свесни дека се создадени да пронајдат вакцина, а не да очекуваат материјални добра, сметајќи дека е нивна заслуга што се паметни. Не, тие се создадени такви за потребите на Македонија и надвор од тоа немаат смисла, па дури се и непотребни.

Read More

Голи оток

„Кога татковината со својот бес ќе ја заробиш, зарем може таа да ти биде сојузник?“
(Есхил, „Седумтемина против Теба“)

Фактот што во јавноста помина незабележано резолуцијата на ЕУ од 2.4.2009 година, за европската свест и тоталитаризмот, која се повикува на Резолуцијата 1481 од 26.1.2006 година на Советот на Европа (за лустрацијата) ме наведува на заклучок дека комунистите во Македонија се неискрени кога велат дека се залагаат за Европа и европските вредности. Ова важи и за комунистите во десната влада.

Read More

Банкарската криза, филозофите и исламот

За банкарската криза се доволни човечки средства. Тие се две: генијалност, доколку треба да се пронајде ново решение, или разумност, доколку треба да се направи добар избор од веќе постојните решенија. За банкарската криза веќе постојат решенија, значи треба да се направи добар избор.

Read More

УДБА – тајна комунистичка полиција

Во пресудата од 23.05.2002.година, Врховниот суд на Република Словенија тврди дека УДБА е злосторничка организација:„Споменатиот интерен извештај е историски документ, кој настанал во некогашната тајна полиција, позната под името УДБА.

Денес е познато дека таа служба не се занимавала само со разузнавачки задачи, туку и сама организирала разни криминални активности, плански ги изведувала, па дури и конструирала постоење на кривични дела и одговорност за нив. За таа цел фалсификувала, фабрикувала или подметнувала обвинувачки докази. Жртвите на таквите активности, по правило политички противници, или поинаку мислечки, во периодот на тогашниот режим немаа можност да ги разоткријат конструктите на УДБА и да бидат рехабилитирани“.

Read More

Измама и предавство

Комунистичката историја во СФРЈ нé учеше дека Тито му рекол на Сталин не, дека бил голем јунак. Од книгата на Алберт Светина „Од ослободителна борба до бандитизам“ може да се заклучи дека тоа е измама. Дека Тито е предавник, кој ги предал грчките комунисти. Книгата е објавена во 2004 година, а авторот по војната е втор човек на словенечката УДБА: „Заради помошта што му ја вети Западот, на цедило ги остави грчките комунисти, кои се бореа против Англичаните“. Спротивно на официјалната историја во СФРЈ, Светина пишува: „Со резолуцијата на Информбирото, Сталин се откажа од Тито, а не обратно“. Дека предавството било причина Сталин да се откаже од Тито пишува и Богдан Сајовиц во својата книга „УДБА“ објавена во 2006 година. Пред неколку месеци хрватскиот весник „Јутарњи лист“ објави дека е пронајден дневникот на Тито од 1950 година. Од него е утврдено дека интензивно учел англиски и преговарал со Западот за бег. Заклучокот е како на дланка, дека поради предавството на грчките комунисти, Сталин сакал да го ликвидира, а се очекувал и напад на СФРЈ, по кој Тито би побегнал на Запад.

Read More