Референдум против референдумот

„Тешко е да се оцени дали една чиста, отворена и чесна постапка е резултат на лукавство или на чесност(Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Тешко е да се оцени дали е лукавство или чесност, постапката на „адвокатите“ на СДСМ да оди на реферндум за името. Толку тешко, што човек има право да заклучи дека СДСМ дава допринос кон народната слога, најважната доблест(Аристотел.„Никомахова етика“).

Значи, ВМРО ДПМНЕ и СДСМ постигнаа народна слога да одат на референдум за името.

„Има луѓе чија единствена заслуга се состои во тоа што говорат и чинат глупости од кои има корист, а кои се би расипале кога би го смениле однесувањето(Франсоа Ларошфуко, „Максими“).“

Единствена заслуга на водачите на СДСМ е што ја изговорија глупоста за референдумот за името. Тие ми дадоа моќно оружје да ја нападнам глупоста референдум, чиј што автор е ВМРО ДПМНЕ. Досега, и покрај „Стратегијата“ која неагресивно го побиваше референдумот, и покрај неколкуте колумни, и покрај правните силогизми, не ми успеваше да ја потенцирам овaа глупост (заради популарните социјални и економски мерки на ВМРО ДПМНЕ), како што ми помогна Црвенкоски.

Ние често избираме отровни пофалби, како во случајов кон Црвенкоски за слогата со Груески за референдумот, што кај оние кои ги фалиме фрлаат светлост врз нивните маани; филистерство и недостаток на национализам во позитивна смисла на зборот (види „Прекин на преговорите како средство или цел, „Нова Македонија“, 07.12.2010.).

Да не беше овaа глупост на СДСМ, невозможно ќе беше да се побие глупоста на ВМРО ДПМНЕ. Референдумот. Страницата 146 од „Преродбата“.

„Сонцето и смртта не можат да се гледаат в очи (Франсоа Ларошфуко, „Максими“)“, па ВМРО ДПМНЕ и СДСМ (сложно) референдумот ни го даваат како темен превез, за да не ја гледаме сопствената смрт в очи.

Доколку на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ не им е срам да и продаваат на ЕУ вакви глупости, зошто на ЕУ би и било срам да ги купува овие глупости (Аристотел, „Реторика“)?

„Да се повика на помош опасноста, против опасноста (Аристотел, „Реторика“). “Против глупоста на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ „Референдум“, да се повика на помош логиката на Аристотел(„Органон“).

А нема поголема опасност за глупоста „Референдум за името“ од мојот контрасилогизам со кој што го уништив правниот силогизам на Владата и контрасилогизмот на Грците, поткрепен со три просилогизми (види „Последна шанса за одбрана на името“).

A fortiori ratione(дотолку повеќе). Доколку успеав со мојот контрасилогизам и трите просилогизми да ги уништам големите премиси на владиниот правен силогизам и грчкиот контрасилогизам, како и да ја докажам ништавноста на Времената согласност, дотолку повеќе ја докажувам глупавоста на „Референдумот за името“.

„Референдумот за името“ за Македонецот претставува толку олеснување, колку чешањето кај краставиот(Платон, „Филеб“).

И што е сега „Референдумот за името”; олеснување на болката, или болка?

Она што веќе порано го кажав, според Платон(„Филеб“) повторно треба да се каже; „…бидејќи, се чини добро вели поговорката, дека во разговорот на правите ствари треба да се вратиме, и два, и три пати“. Затоа еве го уште еднаш мојот контрасилогизам кој што ги уништи сите измами и лукавства и го спаси правото на самоопределување:

ГОЛЕМА ПРЕМИСА: Секој договор што е во спротивност со ius cogens е ништавен (член 53 од Виенската конвенција за договорно право).

МАЛА ПРЕМИСА: Член 5 од Времената согласност е ништавна договорна норма.

_____________________________________________________________________

КОНКЛУЗИЈА: Времената согласност е ништавна и нема никакво дејство.

Зошто „Референдум за името“ господа од ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, доколку Времената согласност е ништавна и нема никакво правно дејство?

Повелете уништете го мојот контрасилогизам, како што јас ги уништив, владиниот правен силогизам, грчкиот контрасилогизам, правниот силогизам на ЕУ, па одете на „Референдум за името“.

„Никој , на пример, не може да се откаже од способноста за расудување: со какви награди, или закани е можно да го натерате човек да верува дека целото не е поголемо од еден негов поединечен дел…да верува што било што е во спротивност со она што чувствува, мисли, верува(Спиноза, „Политичка расправа“)?“

А Спиноза(„Политичка расправа“) уште вели дека нема човек што не ќе се згрози пред помислата да ги убие своите родители. Значи; да не се обиде да ја спаси Македонија.

„Доколку и покрај тоа, сакаме да кажеме дека државата има право, односно моќ, да нареди такви работи („Референдум за името“. Моја забелешка.), тоа може да си го претставиме само во таа смисла, како кога некој би рекол дека човек има право да биде луд, или душевно болен. Бидејќи, што друго би можело да биде право, кое не може да обврзува никого, доколку не е душевна болест(Спиноза, „Политичка расправа“).“

Значи тие што тврдат дека Македоија има право да си го смени името, тврдат дека Македонија има право да биде луда.

Во живоотот, најчесто избираме помеѓу две зла(Аристотел), па доколку го избереме помалото зло, сме избрале добро.

Според мене помало зло е ВМРО ДПМНЕ.

Со прифаќањето на глупоста „Референдум за името“ од страна на СДСМ, на сите им стана јасно за каква глупост се залагал ВМРО ДПМНЕ, па логично би било да ја одстрани овaа заблуда и да го прифати мојот ius cogens.

Во спротивно, веднаш по изборите: референдум против референдумот на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ.

 •  
 • Musso-vtor pat

  Мошне интересна “забелешка“.

  Наводниците не се случајни.
  Забелешката држи, само пак недостасува суштината.
  Која е таа “македонска латиница“? Постои ли кодифицирана, нормирана употреба на латиничното писмо во Македонија?
  Очито некој ја употребува иако јас не сум видел ниту документ, а не сум ни чул дека некој некогаш вовел “македонска транскрипција со латинично писмо“, мислам по некој си легален пат, а не со личен ќеиф.

  Во еден мој претходен коментар СВЕСНО пишував странски имиња со македонско кирилично писмо. Така, на македонски јазик не е Бундес Републик Деутсцхланд, туку, ако сакаме да кажеме Сојузна Република Германија на германски, тогаш ќе кажеме (напишеме) Бундес Републик Дојчланд.

  Сеуште немам видено устав во кој не стои името на државата. Можно е да има, ама од хистерија и фрустрации никако да се сетам на таков некаков, иако имам чуено дека има и држави со име, ама без устав.

  Забелешката со латиничната транскрипција во македонскиот казик сепка ми се виде многу интересна. Мислам дека напишав што и како пишува на мојот пасош – новиот секако – не оној “фрчковистичкиот“ со пауните наместо државна ознака. Имам неколку пати рипано, викано, “хистеришено“ заради т.н. “фрчкова латиница“ која е “благо модифицирана“ српската латиница. Да, сменета е само буквата Ќ која сега, според “македонската латиница“ (со кој ли тоа акт е воведена!?) е Ќ наместо она српско-хрватскто С со една цртка одозгора.

  Мене ме учеле дека македонската кирилица е фонетско писмо демек за секој глас има соодветна буква. И тоа некако ми е “прифатливо“. Значи, мојот прекар е MUSSO, при што, сите, и оние кои не ме поднесуваат и оние кои нешто сакаат да ми кажат или ми пренесат ме ословуваат со МУСО, наместо МУЗО што би било адекватно доколку на латиница се напишев како MUSO (значи со едно Ѕ).

  Натаму, творец на овој сајт е МАРЈАН ПОПЕСКИ. Знам дека во неговито пасош пишува MARJAN POPESKI. Знам дека во Словенија, Хрватска, Србија, вака транскрибирано (напишано) името на латиница. ќе биде изговорено токму како МАРЈАН ПОПЕСКИ. Но, што мислите, како би се изговорило неговото име во…. еве во САД? Од искуство знам дека, ако не им се напомене неколку пати, ќе го изговорат како МЕРЏАН ПОПЕЗКИ. Молам Марјан да не се навредува, само кажувам како некој би изговорил име транскрибирано со “наша“ (која ли наша!?) латиница. Е, ако би сакал господинот Попески секаде да му биде името правилно изговорено, а притоа напишано со латинично писмо, најадекватна (според мене) транскрипција би била MARYAN POPESSKY или MARIAN POPESSKY или MARYAN POPESSKI.

  Е арно ама, тоа е лично име!

  Дали ние велиме Герјт Британ или Велика Британија?
  Значи ако на нашето македонско кирилско писмо се викаме Република Македонија, нема што да измислуваме латинична транскрипција на тоа име кога едноставно латиницата не е кодифицирана во македонскиот јазик. А ако е така (така е гарант, само Фрчко и Малески можеа да смислат македо-српска транскрипција), тогаш за англичаните, нашето уставно име (сепак е впишано во уставот!) РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, за “надворешна употреба“, а согласно официјалните јазици кои се користат во ООН би било – англиски: Republic of Macedonia, француски: Republique De Macedoine шпански: República de Macedonia, руски: Республика Македония, арапски (се чита од десно кон лево, кој умее да чита арапски): جمهورية مقدونيا и кинески: 马其顿共和国.

  Мене ова погроното ме интересира и за тоа се залагам – УСТАВНОТО ИМЕ на мојата земја да биде статутарно, согласно актите и Повелбата на ООН, а во склад со правото кое го имаме познато како IUS COGENS, значи во ООН да стои како што погоре напишав. Во ред, признавам, два написа одеа со она “ копи-пејст“ – не знам ниту кинески, а ни арапски, но тие се официјални јазици во ООН.

  Фиром не постои во ООН. Кој видел и прочитал документ на ООН, секако и оние наводно “фамозни“ резолуции, јасно знае дека е кажано (иако не ме прави баш среќен тоа “кажување“) дека на државата која аплицирала со акт број хххххх (намерно не го наведувам иако еднаш веќе го имам пишано на овој сајт), цитирам, “времено и провизорно ОН во телата и институциите на ОН ќе и’ се обраќа со the former Yugoslav Republic of Macedonia“ при што е децидно нагласено дека не се дозволува употреба на акроним – кратенка – она идиотско навредливо и намерно (од некого) употребувано фиром кои некои идиоти и фајром го изговараат. Исто така е нагласена и употребата на големи и мали букви!

  Значи говориме за ЗАМЕНА НА “РЕФЕРЕНЦАТА“ ВО ООН СО УСТАВНОТО ИМЕ! Замена со УСТАВНОТО ИМЕ кое на официјалните јазици на ООН е како што погоре напишав (се намачив во секој случај)! Патем, да не заборавиме, на македонски јазик е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а не Republika Makedonija. Секако дека и Србите и Хрватите и Словенците и Босанците може да не пишуваат Republika Makedonija, но тоа не може да стои во НАШИ документи пишани на македонски јазик!

  Ајде уште една егзибиција – воопшто нема да ми пречи, јужните соседи да не’ пишуваат: Δημοκρατία της Μακεδονίας, како што и западните не пишуваат Republika e Maqedonisë.

  Што мене ми пречи?

  Ми пречи што нашето МНР (во сите состави, без исклучок) дозволува некој да и’ се обраќа на нашата држава со FYR Macedonia на наш “домашен терен“. Може секој како сака да не ословува надвор од нашите граници, но ако сака да комуницира со нашата држава (освен во ООН каде сами си го “начукавме“) ќе мор ада не ословува со Republic of Macedoni, вклучително и онаа “бишка“ која се води како “шеф на грчката канцеларија за врски“. Во нејзина Елада може да не вика и “лајна скопски“ ако сака, ама кога ќе јамине границата и тоа не само она туку СЕКОЈ странски дипломат, вклучително и онаа багра која се кажува за мисија на ЕУ во Македонија има да не ословува и да ни се обраќа ИСКЛУЧИВО СО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со сето право тоа да го каже на својот мајчин јазик или на официјалниот јазик од неговата држава! И никако поинаку!

  Мислите дека си кажувам бајки? Одете во Израел па употребете Палестина за нивната територија. Не само што ќе ги навредите, туку ќе направите и грешка. Таа територија, вклучително и “Западната Обала“ и “Појасот Газа“, па и делови од денешен Либан и Јордан со десетици (море и повеќе) векови се нарекува ЈУДЕЈА. Отоманската империја таму владеела и повеќе од 5 века па и тогаш, во сите отомански тефтери и фермани стои ЈУДЕЈА, а Палестина воопшто не пости како збор. Да бе, драги мои, името Палестина го измислија Британците пред нецели два века! Во библијата стои “земјата Канаанска“ за подоцна да се нарече Јудеја. Името на народот потекнува од еден од синовите на Абрахам (кој некој овдека од грчки памет го вика Аврам иако во хебрејскиот јазик изговорт е А`бра`ахам) кој е наречен Израил. Ете, идентитетот на тој народ не потекнува од името на територијата која ја населиле (или Господ им ја ветил и им ја дал – сеедно), туку државата си ја именувале согласно својот идентитет – Израелци – синови Израилови. Тие дозволуваат секој државјанин на нивната земја да се нарекува Израелец, а ако сака да направи некакав етничка или верска дистинкција, мора да прифати дека Државата Израел (официјалното име – немаат устав) е држава на Евреите во која слободно живеат (гарантирам дека е слободно бидејќи со свои очи и уши се имам уверено) и други етникуми кои не се Евреи, но се Израелци – по државјанство.

  И сето ова не го пишувам туку така, туку да си останам (тврдоглаво, хистерично, исфрустрирано, наречето го како сакате) на моето, дека примерот на создавање, градење и водење на денешната современа еврејска држава “регистрирана“ во ООН како The State of Israel e најадекватен пример како НИЕ треба да ја правиме нашата држава, уште повеќе како треба да се бориме за неа. Знаете колку нив “ги заболе“ за ЕУ и ЕУропајачките “цивилизациски вредности“? Исто колку и мене што “ме заболе“ за тоа, како и за ланскиот снег. А, ве бендисувало тоа или не, денешната “цивилизација“, барем основните постулати и вредности се базираат токму на хебрејството, а не на елинизмот – сфаќате добро што сакам да кажам. А, да, бидејќи историјата на САД ја сметате за непотребно знаење и мислите дека ЕУ е “цивилизација“, да ви кажам само дека еден од творците на уставот на САД – Александар Хамилтон, има запишано дека “оваа држава (се мисли на САД) се заснива и ќе се раководи на ЈУДЕО-ХРИСТИЈАНСКИТЕ традиции и вредности“. Може да проверите!

  И само уште една забелешка, онака исфрустрирано и хистерично – Прва современа република е (се) САД, а не Франција! Декларацијата за независност на САД со која се “озакнети“ како сојуз на држави кои се РЕПУБЛИКИ (по урдеување) е донесена на 4-ЈУЛИ-1776, а француската (буржоаска) револуција започнала 1789 (финиширала со “република“ 1792) и не “поживеала“ баш долго зошто еден од “обединителите“ на ЕУропа, Наполеон Бонапарта си се прогласил за цар – император. Тоа се ЕУропајачките доследности и вредности, та и еден Бетовен требало да се “пишмани“, иако денес неговата IX симфонија (Ода на радоста) ЕУробирокретените си ја присвоија како химна, за да Лудвиг ван Бетовен се првртува во гробот.

  П.С.

  За каков референдум зборуваме?
  Кој и за што ќе го распише?
  Ама никако и никој да ми каже што ќе се праша на тој референдум!

  П.П.С.

  Референдумот од 2004 за т.н. “нова територијална поделба“, простете на изразот, а нека не ми замери ни колегата Тодор Петров, беше тешка идиотштина со, тврдам, а тоа и на Тодор му го кажав, страшно глупаво поставено прашање. Затоа пропадна, а не дека “Буш не признал под уставно име“ (безвезарија на Мирка Велиновска) или дека СДС-овците успеле да го “неутрализираат“.

 • Musso-vtor pat

  МИХАИЛЕ – еве тојот збор е последен, а со мене, мојата суте и хестирија воопшто не се замарај. Да беше во право, а не си и неможеш ни да бидеш, погоди зошто, јас ќе бев политичар бидејќи и сега како и порано имам пристап до кого сакам и кога сакам – условно кажано, не дека ми исполнуваат желби туку дека им требам – од време на време, а НИШТО не сум им побарал, нити пак сум добил – во билокоја смисла. За таоа и “редовно се чудам“ на господинот Попески што дели “џабе“ совети и правна поука (види ги другите негови рубрики на овој сајт, но секогаш сум му благодарен, независноод неговито став и мислење за мене, бидејќи неговите совети се корисни, и НАГЛАСУВАМ дека и самиот сум ги искористил, а и сум научил! Никогаш лично нити сме се виделе, што значи нити запознале, па така хистеричната сутеа си ја исполнувам на овој сајт, а да нема нервозни и иритирани, бидејќи овој сајт сепак е ТРУД И ТВОРБА на Марјан Попески, редно е фрустрисраниот хистеричен иритатор да се повлече – да осети кога прави штета неместо да биде корисен. Секако ова се однесува на мене, да нема забуна, и колку за разлика од Фрчкоскми кого го откачија, а не му текна сам да се откачи оти на многумина им здокурчи (се извинувам за изразот кој сепак мислам дека е адекваен).

  • Случајот “Фрчковски“ нема да биде решен се додека неговите (не)дела ни стојат испрчени пред нашите носови, а ние се правиме дека не ги гледаме.
   “Уставното име“ е дел од грчката стратегија за наметнување на композитно име, а нејзин главен извршител беше Фрчковски, велам “беше“ бидејќи неговата работа е завршена во целост.
   Резултатите од пребарување се типичен бај-продукт.

   Цело време, од позиции на власт во јавноста беше наметнувана психологија дека уставното име на државата е “Република Македонија”, за можат полесно да го имплементираат планот за “композитно име“.
   1. Овој план се реализираше во времето кога министер за внатрешни работи беше Љубомир Фрчковски. Тогаш, на сите гранични влезови на Македонија, на местото на старите југословенски табли од поранешна СФРЈ, се ставија нови гранични табли на кои пишуваше и се уште пишува “Република Македонија” на македонски јазик и неговото кирилско писмо и “Republika Makedonija” на македонски јазик со латинична транскрипција наместо”Republic of Macedonia”:

   http://pic.mk/images/marinaphot.jpg

   Исто како кога Сојузна Република Германија во Македонија од германски јазик “Bundesrepublik Deutschland” би ја транскрибирале со македонското кирилско писмо и би ја пишувале и читале буквално како што пишува “Бундесрепублик Деутсцхланд”.

   2. На амблемот на униформираните лица на МВР, наместо да биде аплициран грбот на државата, тогашниот министер за внатрешни работи Љубомир Фрчковски стави две букви “РМ”.

   http://pic.mk/images/government.gif

   3. Истото се случи и со регистарските таблички на возилата, каде повторно се аплицираа буквите “РМ”.
   Целта е граѓаните да се привикнуваат на визуелното подметнување кое ни следи, како долгорочно решение што македонскиот народ ќе го однародува.
   Треба да се запамети дека државата Македонија нема “уставно име”, ниту пак името на Македонија со уставната референца “Република” е некакво “композитно име”!
   Едноставно, името на државата Македонија не е инаугурирано со Уставот на државата. Оваа држава, оваа земја, се викала Македонија и кога немала Устав. Македонскиот народ така се викал и кога немал држава и кога немал Устав на држава. Името на државата не произлегува од нејзиниот Устав.

   И во тој контекст ти го посочив Аристотел.

 • Musso-vtor pat

  Нема резон од дебата со МИХАИЛ. Значи нема ни да следува мојот трикратно подолг коментар – објаснвање на едно видување, не на овој сајт. Жалам за ретките кои би ме прочитале, но и онака имам доволно личлни обраќања, па ќе можат да комуницираат и раменуваат мислења (па и спротивставуваат – секако доколку сакаат.)

  Јас не барам појмови на интернет, особено не она што го знам!
  Што е Устав, повели да прочиташ ВО ИЗДРЖАНА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА а не на веб-пребарувачи. Ако не си сфатил дека држава НЕ МОРА да има устав – твој проблем. Ако не си сфатил дека народите (следствено и државите) САМИ СИ ОДРЕДУВААТ ИМИЊА И ИДЕНИТЕТ, тогаш не си ни разбрал што е IUS COGENS, а на овој сајт ја имам дадено и англиската и македонската верзија на тој поим, кои ЈАС не сум ги измислил!

  Ако не си сфтил дека ПОЛИТИЧАРИ не одлучуваат туку само можат да спроведат ОДЛУКА, тогаш си крајно исполитизирана личност од актуелните играчи, а, како што велат некои читатели на овој сајт кои (не знам зошто) лично ми се обраќаат (преку е-маил mussobe@t-hom.mk) велат дека од “авион се гледало“ каде политиучки целиш. Што се однесува до мене можеш да бидеш на чија сакаш страна, исто ми се фаќа, ама дебата со тебе и со твоите ставови – НЕ!

  Патем, и за тебе и за господинот Попески – Аристотел го прифаќам се додека говориме за неговите “логички правила“. Платон и Аристотел за држава – нема шанси. Не мора човек ни гимназија да има завршено за да знае дека држави и државни урдеувања имало илјадници години пред Аристотел и Платон, а како што гледате и илјадници години после нив. Платонова држава – нема шанса да постои, затоа што е погрешно концепирана! А ни едниот ниту другиот не живееле и не делувале во држава! До толку знаат и бруцоши. А личните изјави кои ги третирате, пак Ви се добиени преку медиуми. Муссо практикува, и најчесто му успева, скоро сите “лични изјави“ – медиумски пренесени, да ги провери – како кај едните, така и кај другите. И за разлика од вас, често успева да го наметне своето – од време на време и кај одредени луѓе. Проверете ги последните изјави (иако завиткани во политичко – дипломатска обланда)на Претседателот Ѓорге Иванов, па може нешто и да ви се рзјасни. Ова е сајт “вакцина против опинион мејкери“, па јас се обидувам (иако често и се преиспитувам, па се нареков “непожелен“) да не делувам како опинион мејкер. Инаку ЈАС СУМ ШКОЛУВАН да бидам опинион мејкер – јас сум магистер по маркетинг, само што за разлика од 99% колеги јас правам разлика меѓу маркетингот кој во суштина е систем на организација и донесување одлуки, од маркетинг сфатен како пропаганда! Имам јас и СВОИ – ЛИЧНИ етички принципи од кои тешко или скоро никогаш не отстапувам, па затоа слободно и со мирна совест се декалрирам за она што во суштина и душа сум – ОБИЧЕН граѓанин кој, за разлика од некои други, исто така обични граќани, си ги знае правата и држи до нив.

  Затоа и сам за себе одлучувам, а почитувам туѓи одлуки, се додека не засегаат во мојата приватност што подразбира не мене лично туку МОЕТО СЕСМЕЈСТВО. Јас сум конзервативец “до коска“!

  • Обично сакам да верувам во добрите намери на секој со кого дискутирам, меѓутоа евидентно се обидуваш да ги изопачиш моите зборови и се служиш со ад хоминем аргументи, инсинуирајќи некакви позадини со цел одвлекување на вниманието од мојата поента.
   Во најмала рака паѓа во око твоето хистерично однесување по секое разобличување на УДБОМАФИЈАТА и нејзиното координираното дејствување.
   Можеше едноставно да се согласиш или спротивставиш на моето изнесување, наместо да ја вовлечеш својата суета и опсесија да го имаш последниот збор.

   А што се однесува до терминологијата користена за името за која ти посочив да ги провериш резултатите, се однесуваше не за дефинициите туку на застапеноста во резултатите кои се поврзуваат со нашето име, само како практичен пример за забуната која пак претпоставувам се прави со точно одредена цел.

   Нешто налик на коментарот од Фрчковски, дека Македонија преговара само за замена на ФИРОМ, што е тотална бессмислица и свесна манипулација, за ослепување на народот, кој треба да поверува дека се работи за неговите интереси, на ист начин како и тужбата на Владата во ХАГ, ставајќи си јаже на вратот.

 • Повторно ќе се прави обид за саботажа на народната волја, исто како со референдумското прашање за независноста.

  Додека гласаме за слобода и сувереност, истовремено го ампутираме тој глас.

  Приказната дека народот допрва ќе одлучува за своето име покажува сомневање во сопственото самоидентификување и дека очајно потребна е своевидна ревизија на македонскиот идентитет.

  Ставовите на СДСМ и ДПМНЕ одамна се испреплетуваат и копираат:

  „Иванов информира дека име со географска одредница не и одговара на Република Македонија, додека за предлогот Република Македонија (Скопје), што беше прифатлив во Букурешт, вреди да се размисли и да им се објасни на граѓаните дека со тој предлог нема да се влијае на идентитетот.“

  Извор: http://www.kurir.mk/makedonija/vesti/29004-Ivanov-Nova-dinamika-vo-pregovorite-za-imeto-po-izborite

  „Кованицата Република Македонија – Скопје е добра основа за водење на конструктивни разговори за името, но само во делот забилатералните односи со Грција, изјави денеска претседателот Бранко Црвенковски.“

  http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=45163

  ‎15.10.2008
  Црвенковски се враќа на Република Македонија (Скопје)

  „Претседателот Бранко Црвенковски се враќа на предлогот Република Македонија (Скопје) како замена за привремената референца Поранешна југословенска република Македонија“

  http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=8D9F674A6A58204B96F3E82F2E077D74

  „Првиот стратешки интерес на Македонија е зачувување на името, а вториот влегувањето во НАТО и ЕУ. За спорот со Грција треба да се најде фер решение. Такво решение е предлогот на Нимиц пред Букурешкиот самит – референцата ФИРОМ да се заме…ни со Република Македонија (Скопје), истакна претседателот Бранко Црвенковски на трибина во Штип „Македонија, предизвици“ ( 15.10.2008година).“

  http://www.kanal5.com.mk/default.aspx?mId=37&egId=13&eventId=71978

  Значи додека ДПМНЕ го прифаќа ставот на Црвенковски за промена на името, СДСМ го прифаќа ставот на ДПМНЕ за Референдум, следователно НЕМА никакви разлики во политиката во однос на името и идентитетот.

  Се бара само ефикасен начин, за да се амнестираат модерните врховистички сили.

  • Musso-vtor pat

   Ајде во “стилот“ на господин Попески, да му реплицирам на MIHAIL. Направивте господине МИХАИЛ грешка во основниот постулат кој наесто факт од кој би започнале, е токму обратното – заклучок, може да се каже и привид, или ОПИНИОН. Она што вам ви е креирано како ОПИНИОН, Вие го земате како почетен, појдовен постулат или премиса (оставам Марјан да корегира)за да дојдедете и извлечете (нити логички засниван, а нити точен) заклучок дека “нечии ставови биле исти или приближно исти или дека се приближувале“. Основната грешка (или намера господине МИХАИЛ!?) е тоа што како аргументи земате новински написи или “извештаи“! Па вие ставовите токму на водечките “опинион мејкери“ ги земате како основен постулат (!?) и само ги ставете во “корелација“ за да ги потврдите истите тие ставови – тврдења. Имаше нешто што во логиката се нарекува тафтологија, ама тоа пак на господинот Попески ќе му го “отстапам за елаборирање“ – умее подобро од мене да го презентира.

   За каква тоа “промена на име“ говорите (пишувате) господине МИХАИЛ?
   Како тоа се менува име на една држава, господине МИХАИЛ?
   Кој е тој што може да промени име на една држава?
   А пред се’: ШТО Е ТОА ИМЕ НА ДРЖАВА и како, секако и со што, тоа се регулира?

   Тука ќе прекинам, а само нешто крато ќе нафрлам.
   Имадржава која ние ја викаме Република Грција, англофоните (ако може така да се изразама, а простете нема да се перфрлам на латинична кодна страна) ја рекуваат како “Д` Рипаблик оф Грис“, а самите државјани на таа држава ја декларирале на англиски како Хеленик Рипаблик, на француски – Републик Грек, германски Републик Грихланд, а Турцине ја викаат Џумхурјет Јунанистан. Секако на грчки е ЕЛИНИКИ ДЕМОКРАТИА.

   Ај да ги баталиме Грците, елиниќани, како јас ги нарекувам.

   Има држава која себеси се именувала како Бундес Републик Дојчланд или скратено Дојчланд (ба некогаш две, ама сега е една, тоа барем нема да биде “спорно“, се надевам). Англофоните ја ословуваат како Д` Федерал Рипаблик оф Џ`рмани или скратено Џ`рмани. Е, франкофоните ја викаат Алмањ, ние ја викаме Германија, а Србине и Хрватите Немачка, а Словенците – Немшја (Марјан мислам така се изговараше на словенечки, а?) или целосно Звезна Република Немшја.

   Ајде да “баталиме“ држави. Кога прв пат дојдов во “допир – контакт“ со Словенци – мнооогу одамана, слушам еден како нешто зборува, а во уво ми влезе и мислев дека го разбрав кога рече – “здај гремо на дунај“. Јас, сет “среќен дека сум разбрал дека чоекот рекол дека сега оди на Дунав“. Ама малку збунет, се обратив и го прашав (се извинувам, ама морав на “сенародниот“ српско-хрватски јазик – тој го знаев) – каде конкретно оди, а не на која река (мислев дека оди по риба). Да не тупам, после сфатив дека градот кој ние го викаме Виена, Србите и Хрватите го нарекуваат Беч, е Словенците го викале Дунај. Самите жители, а и целата држава Австрија тој(свој главен) град го вика Вин.

   Зошто ова мусаџиско ломотење?

   Заради темата – ИМЕТО. Секако на нашата држава. Тоа име е Република Македонија и, вак аили онака, случајно или намерно, сега нема да елаборирам, како такво е УТВРДЕНО на некој си 8-ми Септември, во 1991 година на нешто што се нарекува РЕФЕРЕНДУМ. Референдумското прашање не беше експлицитно за името ама беше: ДАЛИ СТЕ ЗА НЕЗАВИСНА И СУВЕРЕНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА….другиот дел беше идиотски и злонамерно додаден, ама дефинитивно нема(ше) врска со името, но се искористи за “фиромизација“!

   Што е реферндум?
   Зошто служи референдумот?
   Кој распишува референдум?
   Што се прашува на референдум?
   Како се одговара на референдумско прашање?

   А која е најголемата зезанција? – КАКО ДА ФОРМУЛИРАШ РЕФЕРЕНДУМСКО ПРАШАЊЕ – И ДА ОСТАНЕШ ЖИВ?
   И политички, па и физички – или биолошки!

   За ова ќе дебатираме во долги коментари – се надевам!

  • Musso-vtor pat,
   Проверете самите како беше “усогласено“ референдумското прашање за независноста, потоа враќањето на мандадот за формирање Влада од Георгиевски и Гошев, при што следеше прифаќање на деноминацијата во ОН од страна на СДСМ, потоа повторно Георгиевски и Гошев на сцена со бојкотот на изборите ’94 и повторно трагичен момент како Интерим Акордот.
   Можеме да одиме понатаму со признавањето на Тајван што резултираше со повлекување на УНПРОФОР од северната граница, чин што директно влијаеше на настаните од 2001, потоа широката коалиција и Рамковниот Договор, саботажата на референдумот против територијалната поделба, содржината на пакетот на Нимиц кој истече во јавноста после кој ни стана јасно за застапувањето на нашите интереси во “разговорите“ , и последно тужбата на Владата против Грција за неисполнување на анти-македонската спогодба потпишана од СДСМ, се’ до симптоматичноста по однос референдумското прашање за името.
   Што се однесува до цитираните медиуми, не заборавај дека и луѓе како Марјан ги објавуваат своите ставови врз основа на кои во моментот водиме дискусија.
   Исто така имам една забелешка, дали името на државата е описната дефиниција или само името Македонија, прашање кое целосно се занемарува во дискусиите.
   Оваа забуна е карактеристична и преку примерот со Ирска чиј тогашен Премиер Костељо кларовно објасни:
   “If I say that my name is Costello and that my description is that of senior counsel, I think that will be clear to anybody who wants to know…[Similarly, the state’s] name in Irish is Éire and in the English language, Ireland. Its description in the English language is “the Republic of Ireland.”
   Затоа, би сакал да напоменам дека се прави уште еден грев, официјализирајќи го единствено описното име, наместо Македонија, исто така фактот дека само Македонија има “уставно име“.
   А што се однесува до Вашето погрешно интерпретирање на егзонимите и преводите од имињата оставам самите да се ангажирате во корекцијата.

  • Musso-vtor pat

   Господине MIHAIL, не сте ми баш најасен. Дали дискутираме (полемизираме) за иметона државата или за Ќставовите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ“?

   Колку да бидете начисто со мене, јас имам свој став за иметона државата и апсолутно пет пари не давам за ставовите на некоја си политичка партија. Секоја држава САМА си одредува име(ius cogens). Државата за која говориме има свое име од 02.081944 година – од тогаш е формално правно држава. Нејзиното име, во вој момент е исто како и во тој МАКЕДОНИЈА со ПОЛИТИЧКА дескрипција во името. Она што е “менувано“ од 1944 до денес е само ПОЛИТИЧКИОТ префикс – дескрипција. Од тогаш – до денес, политичката форма на устројување е РЕПУБЛИКА и тоа стои во сите “модификации“ (и деформации – фиром е деформација, според мене). На мојата патна исправа која инаку и пасош ја викаме стои: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, REPUBLIC OF MACEDONIA, REPUBLIQUE DE MACEDONIE. На Вашиот не знам што пишува. На пасошот на брат ми стои UNITED STATES OF AMERICA а во него на местото Place of Birth стои MACEDONIA. На т.н. Зелена карта која инаку официјално се вика PERMANENT RESIDENT CARD на мојата мајка (јас инаку имам само македонски документи и никогаш не сум ни побарал други – такви ми се табиетот и ниетот) значи кај рубриката Country of Birth стои MACEDONIA. На пасошите на некои мои блиски роднини стои: THE UNITED KINGDOM OF GRATE BRITAIN AND NORTH IRELAND, ама дипломатското претставништво на таа држава во Македонија е именувано (официјално) како THE BRITISH EMBASSY. Мислам дека KINGDOM е политичка одредница – опис или како веќе сакате. Она GRATE BRITAIN укажува на разликата од BRETAGNE (слаб сум со францускиот ама мислам така се пишуваше она што се изговара како Бретања). Не дека некој баарал и наметнувал, туку дека некој имал потреба да ја направи таа дистинкција – ама пред мнооогу векови. Ете некој имал потреба тоа GRATE BRITAIN да го преведе како ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, aма не почуствувал “потреба“ градот NEW YORK да гопреведе како Нов Јорк. Од друга страна оној австралиски NEW SOUTH WALES е сепак “преведен“ па ние си го викаме Нов Јужен Велс. Чинам дека она што ние си го викаме АВСТРАЛИЈА има “некаков си официјален (уставен ќе да е, а?) назив – COMMONWEALTH OF AUSTRALIA.

   Немам забуни – името на Обединетото Кралство воопшто не е уставно! Тоа е парламентарна а не уствна монархија. Има разлика во тоа, нели? Има и други “неуставни имиња на држави“. На пример официјалниот назив на Израел е The State of Israel, држава која сеуште нема устав. Почнале да гоправат пред повеќе од 50 години и сеуште не го завршиле. Не е зезање – озбилно е, и што е многу важно (за мене) тоа (па и се што пишав) е ПРОВЕРЛИВО и тоа од сериозни извори, а не од новински и агенциски извештаи и написи!

   Ајде уште малку мусаџиски “изуми“. Швајцарија! Како и’ е официјалното име? Switzerland или Suiss не се, верувам дека ви е познато. Меѓународната официјална авто ознака (нашата е МК, да не заборавите случајно) е CH. Знаете ли зошто е CH, а не нешто што има врска со Ш или Ѕ?

   Јас сум тука за натамошни преписки и дебати.
   Туку кога веќе го цитиравте Кастиљо Ирецот, да ве прашам едно, сепак сериозно, прашање. Имено, колкав процент од граѓаните на Ирска, пардон Република Ирска, онаа де со која ќе играме фудбал во сабота, го знаат, разбираат и говорат ирскиот јазик?

   Зошто ве прашувам? Па затоа што додека гопишувам ова, вашето спомнување на Ирска ме предизвика да си пуштам во позадина изведби на составот Келтски Жени (The Celtic Women) кои прекрасно пеат ирски песни на ирски јазик (кој искрено, воопшто не го разбирам), ама сепка најмногу уживам кога ја слушам ORINOCO FLOW, која пак ја пеат на англиски….Патем, кога реплицирате доволно е и само Муссо, со или без две “С“, билона кирилица, било на латиница. Мене тоа ништо нити ми значи нити ми менува. Има и еден ајван кој стлно ме именува со муССо, демек со двете СС сакал да каже нешто како еС-еС, ама мене ни тоа не ми пречи. Муссо (по прв или втор пат – сеедно) е само прекар или што би рекле англофоните (тоа е мој изум – англофони) nick-name. Но фиром, фајром скопиа, скопјани и било што освен Македонија, Македонец – ми пречи!

  • Муссо,

   или навистина не разбираш и си коментираш од “ракав“ или сакаш со своето конфузно кажување нешто да прикриеш.

   Обиди се на пр. да впишеш во пребарувачот 1. Уставно име и 2. Constitutional name, од резултатите ќе ти стане појасно за што зборувам.

   Исто така побарај на интернет како Аристотел ја дефинирал државата…

   Дека позициите на двете најголеми политички партии во однос на ставот за името се согласни доволно е да ги споредиш нивните ЈАВНО искажани намери и дејствијата кои имале место во минатото како поткрепа за остварување на нивните намери. А заборавањето е мајка на злото!
   Постапките и делата зборуваат јасно и ефикасно како и зборовите. Умните и разумните можат да го разберат тоа зборување, да ја разберат, навидум, скриената порака.

   Останатите ги повторуваат грешките – и туѓите и сопствените!

 • Musso-vtor pat

  Ууупс си го прекршив правилото да не пишувам “он-лајн“ и … куп грешки (печатни). Значи погрешен избор на ТЕМА, секако во наводници…

 • Очекував повеќе коментари на овој текст, бидејќи дава и дијагноза и терапија за глупоста.
  Очекував коментари како во случајот со „Последна шанса за одбрана на името“.Поврзани се.
  Имено,доколку се гледа во целина текстот со коментарите, тоа изгледа вака:
  1. колумната е еден вид законска одредба, а
  2. коментарите се коментар на законската одредба.
  Значи, логично е текстот што претставува коментар на законската одредба да биде барем три пати подолг од текстот на законската одредба.
  Доколку сум ја погодил и дијагнозата и терапијата, било кој да победи на изборите, мора да ја прифати дијагнозата, во спротивно ќе се соочи со терапијата, која што јас ја нареков „Референдум против референдумот“.
  Доколку доволен број полнолетни македонски граѓани препознат дека навистина се работи за лек и доколку на референдум гласаат против референдум доволен број против референдум за промена на името, тогаш нашиот народ се ослободил од двете доминантни политички опции како неквалитетни и штетни, а новите политички опции треба да произлезе од оние што го организирале референдумот и победата против референдумот за промена на името.
  Секако, покорисно е за Македонија, доколку сум во право, ВМРО ДПМНЕ да се откаже од глупоста и да го остави СДСМ сам да се дави во глупоста, а ВМРО ДПМНЕ конечно да го употреби мојот ius cogens.
  Доколку СДСМ ГО смени ставот во прилог на ius cogens, е тогаш веќе имаме голем исчекор кон народна слога.Имаме две зрели политички опции(секако без Црвенкоски).

  • Musso-vtor pat

   Е почитуван Марјане, ти напрви “грешки“ и тоа од два аспекта:
   – “погрешен избор на т6еме“
   – “погрешен тајминг“ за обраќање до целната публика.
   Наводниците одамана ги имам образложено, а она во што си единствено во право – ти е логиката. Точно така како што си напишал – коментарот треба да е браем двојно подолг. Мојот ќе биде и тројно подолг, ама не во ова јавување. Во следното, после 6-ти јуни.
   Зошто?
   Затао што почитуван Мрјане, или се бавиш АКТИВНО со политика во време на изборни кампањи, или си МОЛЧИШ, односно да бидеш “воздржан во искажувањето“.

   Јас го одбрав, како и секогаш до сега, она второто. Во еден коментар мислам дека и напишав кого сум поддружувал и дека сега треба – КАКО ГРАЃАНИН (а не како политичар) треба да одлучам кого да подржам. Одлуката “падна“ – изборот е ептен во тилот на она “или ич или брич“. Покрај сите критики и замерки, еве јавно, пред “замолкнувањето“ КОЕ ЗА МЕНЕ НЕ ВАЖИ – јас сум обичен граѓанин и НИКОЈ нема право да ме замолчува ни 4 секунди, а камоли 48 часа, јас одлучив да ја подржам актуелната владеачка коалиција “предводена“ од ВМРО-ДПМНЕ. Зошто?
   Па направете компарација (настрана пијаните лупетања глупости на Црвенковски и идиотско инфантилните, крајно дилетантски тресења на Манасиевски) и ќе ви стане јасно. Она другото – немушти УДБАШки копилиња (ови првиве се можеби “деца на УДБА“, ама рестото се копилиња – дефинитивно),значи рестото не заслужува третман ни 2 секунди.

   Значи, да зврши ова со изборите, па од Муссо, те бендисувало или не, почитуван Мрјане, ќе добиеш ферман (на ва веб страната) во врска со “референдумот“ односно со се’ она кое го сметам за потребно да го кажам за и околу таа будалаштина, секако и со нужна “историско – полиотиколошка“ (праваната тебе ти ја оставам) елаборација.

  • „Мусо“, потенциравте важно прашање, па еве да не остане отворено.
   Имено,одговорот е очигледен, а вам(според коментарите) познат.Целната група се гледа од страницата(„Вакцина против опинион мејкери“), што би значело;оние што се вакцинирале и оние што сакаат да се вакцинираат.

 • Musso-vtor pat

  Мора “втор пат“ оти од “прв пат“ не ме прифати. Буквално била сфатена мојата “непшожлност“, паинекабиде така. Не е проблем. Нема да коментирам нешт – дефитивно ГЛУПОСТ против која лаам од самата нејзина најва, чинам пред 3 години. Само ќе ги повтоам своите “мусаџиски“ тврдења: Оној кој ќе рспише “ваков рефереднум (за името де)“ може следниот ден да се збогува со својот политички живот, а…. да не кобам, ама и другиот вид егзистенцијаќе му биде дебело загрозена. Инаку јасно е дека СДС-от ќе прифати и “поддржи“ само глупост. Тоа (воовј персонален состав, ама ни иднината не им е светла). значи “тоа“ е СДС-от, е улава работа – збирудија на будали и (за жал) злонамерници, кои, се согласувале или не, мора да се терминираат, ако скаме да полемизираме со ДПМНЕ и со нивните политички и други “постулати“, и особено со глупостите кои ги прават. Молам, човечки е да се греши, доблесно е да се признае грешката, но злата намера (иаконавидум човечка) не се простува. Како велат – “на змијата отсечи и’ ја главата“. Мора наводници, змиите како живи суштества си имаат своја функција и тоа баш еколошка (тоа е и екологија) – во биосферата да регулираат одредени природни односи. СДС-от нема таква функција. Што би рекол МОНТЕХРИСТО, тоа е канцерогено ткиво (народски, мусаџиски – диво месо) кое, ако не се отстрани, ќе направи голема беља. Време е….