Европската Унија и Македонија

„Големото име знае да ги понижи наместо да ги воздигне оние што не знаат да го одржуваат“ (Франсоа Ларошфуко, „Максими“)

Името Македонија почна да ја понижува ЕУ. Нејзините заблуди и трикови предизвикуваат неправда, која е мерлива. Шопенхауер („Етика“) ја дава формулата: „…големината на неправедноста на мојата постапка е еднаква со големината на злото што преку тоа ќе му го нанесам на друг, поделена со големината на користа што јас самиот преку тоа ќе ја добијам…“.

Големината на злото е позната. Кршење на основното колективно човеково право, правото на самоопределување од член 1, став 2 на Повелбата, како општо меѓународно право – ius cogens.Но колкава е користа на ЕУ? Колку е помала користа на ЕУ, толку е поголема неправдата. А тука е проблемот: колку е поголема неправдата, толку повеќе губи ЕУ од статусот на најцивилизиран дел на светот. Толку е поголемо понижувањето.

Членките на ЕУ тврдеа дека мора да се солидарни со Грција врз основа на член 2 од Спогодбата за востановување на Европските заедници (97/Ц 340/03). Меѓутоа, тоа не е вистина: „…доколку постои противречност помеѓу обврските на членовите на Обединетите нации според Статутот и нивните обврски по кој било меѓудржавен договор, преовладуваат обврските од овој Статут“ (Бенедето Конфорти, „Меѓународно право“, шесто издание, словенечки превод, Љубљана, 2005, страница 177).

Според членот 53 од Виенската конвенција за договорно право, ништовни се договорите што се во спротивност со императивните норми на општото меѓународно право (ius cogens): ништовен е секој договор што во моментот на своето склучување е во спротивност со императивна норма на општото меѓународно право. А според член 30 од Виенската конвенција за договорно право, член 103 од Повелбата е иус цогенс што одредува предност на Повелбата и Статутот над сите норми што им противречат.

Мој несоборлив доказ е што самата ЕУ во преамбулата тврди дека нејзиното право ќе биде во согласност со Повелбата: „Во тој поглед е илустративна преамбулата на Спогодбата за европските заедници, каде што не е истакнато, пред сé, настојувањето за постигнување федералистички цели, туку намерата ‘да се развива благосостојбата на државите-членки во согласност со начелата на Повелбата на Обединетите нации‘“ (Бенедето Конфорти, „Меѓународно право“, словенечки превод, Љубљана, 2005, страница 177).
По ова, има ли некој кому не му е јасна надмоќноста на иус цогенс? Уште ли некој не ја гледа надмоќноста на Повелбата на Обединетите нации над Спогодбата на европските заедници?

Доколку ЕУ била ставена во заблуда од Грција, јас ја отстранив заблудата дека солидарноста е пред иус цогенс. Според Аристотел, некој што е во заблуда може да се повреди себеси: „Имено, оној што лесно од друг е доведен во заблуда, а тоа не го забележува, често се излага на опасност самиот да го претрпи истото од самиот себеси“ („Органон“, српски превод, Белград, 1970, страница 618).

Еристичките трикови на Шацимаркакис ги одбивам со помош на генијалните мисли на едно германско мажиште, како што е Шопенхауер („Светот како волја и претстава“). Тој нé учи дека доколку има и грам волја, судот е подмитен и не може да му се верува. А кај Шацимаркакис има многу грчка крв. Многу волја.

Омилен еристички трик на Јелко Кацин е „Страшило“. Имено, точно е дека ЕУ нам ни вели „решето го спорот“ (член 33 од Повелбата), но Кацин тоа го преформулира во „направете компромис“ (ни наредува како да го решиме). Според проф. д-р Јанез Брегант и проф. д-р Борис Везјак, овој трик настапува тогаш кога за да го побиеме ставот на противникот и полесно да го отфрлиме, го претставуваме погрешно. Тоа го правиме така што оригиналното тврдење го заменуваме со ново: „Јоже Слаткоречив тврди дека ‘Младина‘ е најчитан политички неделник кај нас. Самиот пак, мислам дека се лаже. Со оглед на тоа што на ‘Младина‘ и недостига непристрасност, далеку е од тоа дека би била најдобар словенечки политички часопис“ (Јанез Брегант и Борис Визјак, „Заблуди и грешки во аргиментацијата“, Марибор, 2007). Во примерот, „најчитаниот неделник“ е заменет со „најдобар неделник“ за полесно да биде побиен. Кацин, пак, „решете го спорот“ го заменува со „направете компромис“.

Кацин е известувач на Европскиот парламент за Србија. На 19.2.2011 година „Словенске новице“ објави дека Србија го прогласила за персона нон грата (непожелна личност). Поради мешање во внатрешните работи.

Впечатливо е мислењето на Јанша за Кацин. Кацин му беше заменик на Јанша, кога овој беше министер за одбрана, па затоа е компетентен да зборува за неговиот карактер: „За Јелко Кацин, целта ги оправдува средствата. Тој е сосема без идеи и концепти, меѓутоа послушно и опасно орудие, кога со нив некој ќе му ја наполни главата“ („Ровови“, Љубљана, 1994, страница 278).

Објавено во Нова Македонија на 01 април 2011

 •  
 • Musso

  Еве уште еден аргумент за прекинатата (едностарно од мене) дебата.
  МАКЕДОНИЈА не е ЕВРОПА. Никој не ви рекол да не сонувате нешто што е неминовно – слободна и целосна Македонија. Речено вие да не сонувате за ЕВРОПА. Мислам дека помеѓу МАКЕДОНИЈА и ЕВРОПА сепак има некаква разлика, не само во буквите….

 • Musso

  Еве и за ппоследен пат – со Вас,а и на оваа страница е секоја дебата со Муссо завршена. Терајте си ја Вашата политичка агенада и сонувајте за “слободна Европа и за одење во Солун“. Секој има право да сонува.
  Збогум.

  • montehristo

   Во право сте Господине Муссо,
   Секој има право да сонува и да има свои политички агенди.
   Работата е што малку луѓе ги разликуваат тие две работи, а уште помалку ги одвојуваат.
   Сите ние сонуваме, било кога спиеме, или кога сме будни, тоа е и функцијата на мозокот.
   Проблемот кај вас е што вие уште чекате на дозвола, поради нечиј туѓ сон вам да ви одредува што ви е дозволено а што не да правите во нашата татковина, правејќи го вашиот сон – мора.
   Моето длабоко уверување е дека секој граѓанин на Македонија инстинктивно знае во секое време што е дозволиво а што не е, затоа и имавме таква криминална трансформација на општеството.
   Тие знаеја дека тоа е недозволиво, но сепак го направија тоа што го направија.
   И што сега?
   Никому ништо, што било нека било, готово е, свршено е?
   Жалам господине Мусо, но не е ни готово ни свршено.
   Македонија е место на злосторство, каде Основната Организација на Здружен Криминал(ООЗК)Криминално-Политичката Организација(КПО) не можеше да ја изврши и заврши злосторничката трансформација без помошта на ООЗК Криминално-Квази-Научна Организација(ККНО) која планот и програмот на пљачкање не го претставеше во обланда на Квази-Научни Елаборати кои ООЗК Криминално-Административната Организација(КАО) ги прифаќаше како издржани, а ООЗК Криминално-Судската Организација(КСО) не речеше дека според словото на внатрешниот закон/правилник на ООЗК СКМ/ПДП/СДС(СПС) се е исправно и нема никакви забелешки, и секако доколку се јавеше некој паметњаковиќ тогаш ООЗК на Криминално-Новинарската Организација(КНО) и Криминално-Синдикалната Организација(КСиО) не ги алармираше ООЗК СУОК(СДБ/УДБ/ОЗН/КОС)кои со прецизна Машинерија не ја уредеа тревата/плебсот и при поозбилни случаи не го искорнеа* плевелот/бунтовниците внатрешни(од ООЗК-то) и надворешни(припадници на тревата/плебсот).
   Сето ова можеше да се избегне, доколку ООЗК-то на почетокот на попуштање на ременот, не го увидеше она што Шопенхауер сакал да каже во првата книга од неговото капитално дело, дека: Светот е представа за МЕНЕ, а не: Светот е МОЈА представа.
   Мојата агенда(политичка) е:
   1. Никој на никому друг да не му кажува што му е дозволено а што не, бидејќи секој сам знае што е а што не е дозволено и сам се придржува кон правилата на игра.
   2. Усмерувањето на ООЗК кон уметнички води каде тие можат да ги покажат своите способности во свирење клавир меѓу четири ѕида на неодредено време.
   3. Во исто време заплена и поврат на опљачканото.
   4. Изградба на подобро општество.
   Мојот сон дека еден ден ќе се движам слободно во рамките на неограничена Македонија немојте да го омаловажувате Господине Муссо, зашто тој не одзема никому никакви права.
   За разлика од него постојат други чии соништа вклучуваат машинерии на измами, оружја, треба ли да одам понатаму?
   Околу ЕУ, ТАА ќе си ги искрши забите врз Македонија бидејќи колку и да сакале припадниците на нашата ООЗК да ни ја скршат кичмата знаат дека некои работи кај нас нема да пројдат во кој случај ако пробаат нешто, ќе им се случи нешто неарно.
   ЕУ и САД преговараат со оној кој ја има контролата на теренот.
   Се додека плебсот игра на музиката на стравот и притисокот а не на вистината и правдата, се дотогаш оние кои манипулираат и лажат ќе ги контролираат работите на локалниот терен.
   Но тоа не значи дека треба да си ја свиткам кичмата и самиот да се закопам.
   Каде пукне, пукне Господине Муссо.
   Да сте ми жив и здрав, каде и да сте.
   И наздравувам за многу понатамошни дискусии.
   Признавам тврд орев сте, не секогаш во право.
   Но ви симнувам капа кога сте во право.
   Полн сте со податоци за кои порано немам слушнато, и за тоа сум ви благодарен.
   А благодарен сум ви и за тоа што ме мотивирате да ви контрирам, понекогаш, само понекогаш чисто од инает.
   А Господинот Попески морам да го демантирам.
   Господине Попески, вашата работа допрва започнува затоа што започнавте еден процес со кој предизвикавте едно откорнување на поголема санта лед на која и е потребно усмерување од срце кое е способно да гледа со Љубов и Праведност.
   Оваа ваша страна http://www.marjan.mk е добар почеток во промената која следи.
   Не секој ќе биде спремен и храбар да ве следи во примерот и напорот автономно да размислува и беседи.
   Многу поради ова ќе ви се лутат и приговараат поради различните погледи или завист.
   Уште повеќе ќе бидат индиферентни бидејќи или не размислуваат, или не размислуваат со своите глави.
   А најмалку оние кои ќе ве игнорираат бидејќи стрвуваат за својата иднина поради своето криминално минато.
   Поздрав

 • montehristo

  УПС, направив грешка.
  Не Југофер туку е Југохром и не е Тетово, туку е Јегуновце близу Тетово.

 • Musso

  И уште една работа, кога веќе удрив со имиња и презимиња и најваив (едностран) прекин на дебатата.

  Почитуван MONTEHRISTO, во едно од Вашите прашања споманвете дека Ве интересира кој правеше неспособни менаџери во 80-тите кои (сосема точна констатација) го уништија (а не опљачкаа) македонскто стопанство. За да има точен прецизен и издржан одговор на тоа прашање, на барање на некои од македонската дијаспора (не мислма на господинот Јордан Петровски, он, глеадам, сам си ја брка работата) се нафатив да ставам на хартија (нешто како “труд“) опис, попис и анализа на секој од произвиодните капацитети кои денес ги нема во Македонија, секако со економска анализа (они сепак ме сметаат за експерт за проценка на бизниси – нивно право, јас не им се наметнав) на загубата – как во супстанца – изгубен (неповратно) капитал, така и во изгубена добивна односно изгубен БДП.

  На ова ме “натераа“ откако им ја презентирав мојата концепција, односно моето тврдење ЗОШТО СУМ и СЕКОГАШ ЌЕ БИДАМ ПРОТВ СДСМ (ајде нека биде и со М).

  Тоа е токму УНИШТУВАЊЕТО на македонското стопанство. Можби вам нема тоа да ви се допадне, ама ќе ви кажам дека тоа УНИШТУВАЊЕ на стопанството, УНИШТИ и многу други животи покрај оние кои ги споменувате. Судбината на Јован Котевски ми е позната. За Венко Марковски (бил и професор на мојто татко во машка гимназија) знам повеќе од просечен македонски граѓанин и новинар. И имам почит кон Венко, а за него имам учено и слушано од мојот татко и мои роднини кои го познавале, па и до доктор Горазд Росоклија кој му е внук на Венко од сестра (Венко Марковски му е вујко на Горазд Росоклкија. И знам како и Бугарите му го доупропастија животот токму во соработка со УДБА!

  Почитуван MOBNTEHRISTO, многу животи се уништени (и тоа систематски) во Македонија. И животи на “обични“ луѓе кои за пошироката јавност се анонимни. Јас лично не сум жртва на таа УДБОМАФИЈА (иако Попески тврди дека не ја рабирам – секако дека е во право, не ја разбираме на ист начин), но сум бил близок со луѓе кои биле (а некои и се уште се) жртви на таа групација, која сепак е криминална, а не полтичка.

  А она што го нареков државна администрција (а така и официјално се води) бидете сигури со Попески, дека е кичмата – р`бетот на УДБОМАФИЈАТА. Следно, што сакале или не ќе го прифатите еден ден, ЕУ е СОРАБОТНИК на удбомафијата во Македонија. Ќе се уверите самите во тоа (ако веќе сеуште сте “слепи“ бидејќи секој ден добивате стотици докази за тоа). На еден или друг начин, сеедно, сепак ќе се уверите. Иван Бабамов, во настапот на МТВ кај Томиќ, иако итро воздржан, сепак посочи во неколку наврати, не криејќи дека самиот бил дел од УДБА – професионалец и платен (дури употреби и термин “ние бевме платеници на УДБА“ – мислејќи на себе и своите колеги од службите), кои европски служби и како соработувале со нив – УДБА-та. Јас не го ставам Бабамов во категоријата УДБОМАФИЈАШИ. Тоа беа професионалци, и да не беа луѓе како Бабамв ни јас, ни вие, а ни многу други немаше да знаат, па ни да зуцнат за она што Вие го поставувате како прашања. Но факте е дека ЕУ ги сака и преферира УДБОМАФИЈАШИТЕ во Македонија – ќе го сфатите тоа еден ден!

  Ако Архивот на РМ продолжи да соработува и да ми дозволи пристап до документација, а доволна ми е стечајната документација за сите затворени претпријатија, за која и самите ми кажаа дека ја добиваат, смао не им била средена (еве јас ќе им ја средам – на свој трошок без да им барам пари за тоа!), тогаш и ќе се произнесам јавно со сите одговори на вашите прашања, ама не како Муссо, туку со име и презиме, кое сега и да ви го кажам, ништо нема да ви значи. Сепак сум обичен граѓанин, кој настаните ги следел, можеби “од страна“, ама ГИ СЛЕДЕЛ, а и анализирал.

  • montehristo

   Господине Муссо,
   Околу вашите “трудови“ во врска со Архивот ви пожелувам успех со песната “прво скокни па викни ОП“.
   Околу Европа, дали да одиме со националистички барања за “Солун е наш“ или да си имаме културен регион Македонија каде нели Европа без граници па оп за два часа си во Солун за три часа си во Гоце Делчев, за четири часа си во Подградец, каде нашите претпријатија,културни работници нема да имаат пречки на никакви граници.
   Секако без менување на името.
   Ако сум поради тоа “продадена душа“ тогаш нека ти биде.
   Околу Бабамовски, дали да ти верувам ТЕБЕ или на сведоштвото на Ј.Петровски кому тој истиот му нудел да го штити од непријатели, постапка позната во Куманово како “модус операнди“(М.О.) на рекетарите од типот на ЈУГ, ШИНТЕР, МУЈО и останата Боранија(тука е и Аце-Циганот), кое (М.О.) е пресликано од она на УДБомафијата.
   А да ви вратам со иста мерка, дали треба по принцип на асоцијација од типот етикетирање“ским си такав си“ да ве ставам во ист кош со Бабамов(ски) или ако сте стручњак за проценка на бизниси да ве ставам во ист кош со оние проценители од 1996-та кои никнаа како пеќурки преку ноќ во време на приватизација на оној закон на Миљовски и Фити(закон за трансформацијана претпријатија)?
   Околу Архивата, таа што ја барате беше во Апелација(можеби во меѓувреме е пренесена во Архивот на Македонија), а за онаа правата таа е кај Чокревци, Фрчковци, Мијалковци, Пендаровци, Малевци, Глигорови, Верушевци, Поповци, итн, итн.
   За Администрацијата, вие сепак го занемарувате Милграм.
   Околу БДП-то еве ќе повторам еден факт, пред некоја година Телекомот се пофали со профит од 100 милиони долари или евра нешто што за првпат беше остварено од Југофер-Тетово пред дваесет години.
   Господине Муссо, од некаде треба да се почне, како што вели Попески ако ги знаеш корените на таа служба ќе ги знаеш и врските кои водат до сегашноста.
   А нас, секако не интересира сегашноста и иднината, затоа копаме по минатото, зашто ако не ги помниме грешките од минатото истите ќе ги повтараме, повторно и повторно.
   И за крај, Бидете малку поскромни, помалку ќе страдате од комплексот на недораснати величини.

 • Musso

  Па почитуван MONTEHERISTO сами си поставивте прашање на кои и самите си одговоривте.

  Оваа дебата станува бесмислена, па ова, очито ќе биде “разговор на глуви“.

  Човечки животи уништувапе истите тие ко и го опљака тогашниот капитал на тогашните граѓани. Следно, додека Колишевски (неспорно негативен лик од македонската историја) Ви боде очи (соправо, но само до некаде), или не знаете или превидувате дека бешесамо маша за ликвидациите во Македонија кои ги организираше и водеше ЕДВАРД КАРДЕЉ по барање и наредба на ЈОСИП БРОЗ ТИТО!

  Проверете малку во архивите и во историските факти! Не сум јас должен тоа да ви ги презентирам, а архивскста гарѓа е достапна. За “поновите“ времеиња, да речеме од 50-тите наваму, има доста УНИШТЕНИ документи, како и еден дел кој е “недостапен“ или се препорачува да не се чепка и тоа од сите досегашни (и сегашни) власти и структури, дури и оние ко и вие ги милувате. Е, јас не сум дел од номенкалтурата, моите сознаније се лични, а не добиени по “слеужбена должност и овластување“, па така ќе ви го кажам она што Иван Бабамов го избегнуваше на ТВ настапот со Слободан Томиќ кој му поставуваше безвезни прашања.

  Да, Драган Богдановски е еден од уништивачите на човечки животи – шпион на УДБА, човек кој коџомити е “апсен и лежен во Идризово“ додека е удобно сместен во Драчево. Да, тој е инсталаторот на удбашки креирнаото (во 90-тата) ВМРО-ДПМНЕ. Тој е оној кој учествуваше во регрутацијат и промицијтана на ЉуБчо Георгиевски како “националист и национален борец“.

  Да, ЉуБчо Георгиевски е удбашки шпион и уништувач на човечки животи. Подметната копиле во макеоднското национално ткиво, како што и дедо му, дури и по признание на самиот ЉуБчо (кој има манијакална склоност да се зафркава со луѓето околу него) беше српски џандар и околиски чпион. Да. Љубе Бошковски е удбаш со тапија. Во СДС-от се скоро сите од таа номенклатура.

  Сакаш понатаму?

  Филип Петровски е удбашки соработник врбуван на основа на одредни “слабости и моменти“ во неговто семејство, а и согласно личниот карактер. Владо Поповски е исто така удбокадар во ВМРО-ДПМНЕ. Блаже Рисевски е исто така. Ќерка му Лилјана Поповска – лажната зелена ДОМ-аќинка е исто така дел од удбомафијата. Е па сите набројани учествуаа(т) во уништувањето на човечки жиувоти, а за коските за кои прашуваш, повели обрати се до нив. Може и да ти одговорат!

  Господинот Марјан Попески даден еден линк до една web-страница каде наведно имло листа на соработници на УДБА од Словенија. Признаавам дека изгубив поприлично време “шетајќи“ по тие листи, но не ми е криво. Јас лично знам едно 10-тина имиња на проверени и за мене – познати удбашки кодоши од Словенија, особено од делот на Приморска Словенија – регонот од Постојна, Ајдовшчина, Випава, Нова Горица, Копер, Умаг, како и од Идрија, Ракек и Рибница. Нитуе едно од тие имиња го нема на тие листи! И не ми остана ништо друго освен да констатирам дека се тоа сепак листи на лица кои имале некакво казнено досие или биле осудувани и/или обработувани од “службите“, но не се никакво доказ за било што. Се покажа дека е тоа само едно од многуте “словенечки“ фингераи на демокртаија, и “еуропски цивилизациски вредности“.

  Моите искуство со Словенија и нивни институции и стопански субјекти е мошне специфично и начелно НЕГАТИВНО. Секако дека немам намера да критикумав било кој кој има позитивно искуство со Словенија, а најмалку Марјан Попески. Па и јас имам учено (економија) и од словенечки професори како Данило Везјак, Јоже Вилфан, Јоже Судар и други. Немам јас ништо против Словенија и Словенците, но нивните “стопански“ активности во македонија се 90% заснивани на измама и корупција. НЛБ-Тутунска Банка ви е пример за тоа. Кога на извесен Игор Видрих од Љубљана му рекова дека е преварант заедно со цела ТОБАЧНА ЉУБЉАНА и дека таа нивна самобендисана калакурница ќе се распадне како меур од сапуница и дека сокопскиот тутунски комбинат (иако е најмал во Македонија) е гигант за нив, се смееше како луд и г инавредуваше сите Македонци околу себе (крајно дрско и безобразно! За што бев во состојба и да “му ја учукам меѓу рогови“), а овие ги наведнуваа главите иако мајмуните од “дежелата“ напола им ги смалија платите. Да, тоа беше во почетокот на 2000-та година. ЉуБчовата аднинистрација не се обиде ни со мал праст да ги заштити вработрените во комбинатот, туку се погрижи само за инсталирање на свои административци (дел се и денес таму). Законот им даваше за правона “нашинциве“, ама ниту еден адвокат во Македониај не сакаше да ги застапува, а Љубица (Буба) Рубен уште и ги криеше документите кои беа во нејзин посед и беа доказ во полза на евентуална тужба против “инсталираната“ Тобачна Љубљана.

  Зошто го пишувам ова?

  Затаоа што “пророштвата на Муссо“ се остварија. ТК СКОПЈЕ и денес работи, вработените имаат двојно поголеми плати од тие кои им ги “стокмија словенечките демократи и експерти“. Тобачна Љубљана ја нема – не постои, па дури ни “помен“ не и’ прават, мислам во Словенија.

  ТРИМО од Требње (во соработка со НЛБ Тутунска Банка) се упика во Македонија и по некои шашави цени (корупцијата беше видлива од авион) во 2008 се упика да ја гради новата фабрика (откупен центар со манипулација на тутун) на СОКОМАК во битолско Лажани – демек биле Еуропајачка фирма со ЕУропска референца . Нормлано, работите ги изведуваа “нижата раса“ – македонски фирми како подизведувачи на “експертите“ од Требње – Словенија. Словенциве ја имаа најлесната задача – само да постават челични конструктивни елементи. Ги поставија толку лошо, што надзорот им ги враќаше три пати. Скопски ФАКОМ за нив е светска фирма од тоја аспект. Нејсе, кај се изгомнија, на најглуп и најподол начин се обидоа целата вина да ја префрлат на македонските подизведувачи. Надзорот (инаку турска компанија!) таа свињарија не ја проголта ама батињава од Требње останаа должни на македонските подизведувачи преку 100 илјади евра. Никој да ги заштити, а двајца адвокати “етички“ ги продадоа на Словенците за ситни пари.

  Можеби на господинот Попески сега ќе му биде појасно зошто Муссо генерално критикува и напаѓа адвоакти.

  Да се вартиме на администарцијата (она што се нарекува државна) – таа е кичмата на удбомафијата. Таа и денес функционира во смисла на уништување на човечки животи и тоа катадневно! Треба примери да ви набројувам? Или пак, почитувани MONTEHRISTO, важни се само уништените животи пред 50 години? Важни се секако, но што правиме со денешниве уништени животи? Дали си убеден дека она што е политичка “елита“ – дека тие се борците за македонштината?
  Дека бриселските вазали се поарни од белградските или софиските?
  Дали си убеден дека е тоа просепритетот на Македонецот?

  Твое право да си имаш свое мислење и “убедување“. Следат избори, па повели изјасни се. Можеби и да си најдеш некоа одредена “сатисфакција“, но тоа нема да биде како вистински Македонец, туку како дел од оние кои ќе се обидат да “наплатата“ за маките на своите предци преку “државска служба“. Лути се колку сакаш, биди бесен, или гневен, ама и ти ми делуваш како некој кој би продал се’ за мрсни бтиселски евра.

  Секој кој “иднината“ ја гледа во Брисел, за Муссо е продадена душа, па се допаѓало тоа некому или не.

  И мислам дека оваа “дебата“, барем за мене, е завршена.

  Јас стојам зад исправноста на своите ставови пред самиот себе.
  Не сум финкционер. Не живеам (и никогаш не сум живел) на буџетски трошок, јас сум Македонец и како таков имам право да го давам своето видување за македоншината и да се борам за неа – како знам и умеам!

  И останувам на тврдењето: ЕУ е лоша, катстрофално лоша опција за Република Македонија.

  Ако пак сакш да проучуваш нешто околу тоа како се прави држава и како се станува “самососвестен“ – повели проучи ја државата Израел, па можеби нешто и ќе ти се разјасни и без “да бараш“ нечии коски… Таа демагогија на дуг да ја продаваш…

 • Musso

  Почитуван MONTEHRISTO,

  Иако господинот Попесеки некако стана “неактивен“, нема колумни од него (не го обвинувам воопшто, само констатирам), сепак јас имам впечаток дека преферира аргументирана расправа. Простете, но Вашиот “респонд“ на мојот коментар не се вклопува во тој концепт. Не изнесовте никаков аргумент против, туку набројавте неколку имиња кои припаѓаат на минатото (сегашноста некако не ја милувате), а кои, верувам и самите сте свесни, едвај да некој и ги чул во Македонија, па тешко дека “како репрезенти на европски цивилизациски вредности“ би можеле воопшто да бидат аргумент за да македонскиот граѓанин види било каков конкретен интерес од членство во (ајде да бидам пристоен) Европската Унија. Јас до последен атом ќе се залагам Македонија да остане што понастрана од таквиот политичко економски левијатан како што денес е ЕУ.

  Бидејќи Попески вложил голем труд во одржувањето на овој форум, ќе се обидам да останам на ниво на дебата. Вие и јас секако дека тешко во нешто ќе се согласиме бидејќи, како што и порано напоменав, стоиме на дијаметрално различни позиции. Се разбира дека тоа не е причина за отсуство на дебата.

  При дебатирање, претпочитам “усогласување“ или “дефинирање“ на терминологијата како не би имало недоразбирање – доколку е тоа можно. Пред се’ би се осврнал на употребата на терминот УДБОМАФИЈА. Тој термин го воведе господинот Попески, а јас го прифатив бидејќи ми “влезе в уво“ и ми се виде адекватен за “идентификување“ на одредена општествена структура и категорија на луѓе. Овдека сметам за потребно да кажам како јас го сфаќам и подразбирам тој термин – поим, бидејќи тоа ќе ја покаже мојата “дијаметрална спротивност“ на Вашиот искажан (но но и аргументиран) став дека “држењето на Македониа понастрана од ЕУ било во интерес на т.н. удбомафија“.

  УДБОМАФИЈАТА, почитуван, не е политичка структута или политичка опција, туку КРИМИНАЛНА, АНАЦИОНАЛНА и АНТИДРЖАВНА структура кој се раководи само од личниот интерес (базично материјално-финансиски), кој е организирана со свои правила, со хиерархија и која дава “предлози – понуди кои не може да се одбијат“. Значи вториот дел од кованицата на Попески – мафија, е јасна и позната работа. Првиот дел – УДБО само покажува од кои структури (на некогашното државно уредување) потекнува и се раководи, како и организационата и хиерархиска поставеност. Според тоа, тој термин не може да се употребува за секој оној кој го милува социјализмот или има некаков си свој позитивен став за т.н. комунизам – општествено економска формација КОЈА НИКОГАШ не постоела (барем онака како е дефинирана). Значи, да расчистиме (со моите ставови) – комунизмот никогаш не постоел. Поранешната држава беше дефинирана како СОЦИЈАЛИСТИЧКА Република, каде поимот граѓани беше девастиран и изедначен со “работен народ“, во “чие име“ со државата владееа, управуваа и ја третираа како сопствен феуд (посед, имот) одредени структури кои не беа нужно роднински поврзани, како што е тоа случај со аристократијата во монархиите, туку интересно (со интерес) поврзани, при што економското уредување беше (како и денес) капиталистичко, при што разликата беше (како што и Маркс тоа го кажал!) во сопственоста врз “средствата за производство“ – капиталот. Беше воведен термин “општествена сопственост“ за да се надмине она “државна сопственост“, бидејќи ако останеше државата, ако не се распаднеше (а тврдам дека распадот беше програмиран), при тој распад на државата ќе требаше да се дели на “целиот работен народ“, а обезличена како “општетсвена“ при што нели “работниците сами управуваа со претпријатијата“ (преку “работнички совети“ !?), па сами “си беа виновни“ кога газдите, пардон директорите, им го упропастија капиталот (транзициската заебанција, да простите на изразот), за потоа, нели со “уриетот“, пардон демократијата која (истите тие) им ја сервираа како коџомити осамостојување (е тука малку се зезнаа) се легитимираа како “сопственици на капитал“ – газди во буквлана смисла на зборот, со “капиталистички“ привид, а чисто феудална содржина.
  Предолга реченица, па да “изведам краток заклучок“ – споменатата категорија на субјекти која го програмираше и изведе распадот (да прости господинот Попески, но програмирањето беше правено токму во Словенија, а изведено од “геџованско-усташките“ расположиви сили), јас ја идентификувам со УДБОМАФИЈА.

  Ако успеав некако да станам појасен – во своите поимања на нештата, чувтсвувам потреба да појаснам дека УДБОМАФИЈАТА има своја АДМИНИСТРАЦИЈА која, без ниту еден “микро прекин“, функционира во сите пори на општествениот живот кај нас – значи говорам сега само за Македонија, другите и не ме засегаат, јас сум Македонец и за мене е битна само Македонија. Зошто се фатив за администрацијата?

  1. Затоа што таа е носечкиот дел на УДБОМАФИЈАТА кај нас. Носечки но не и раководен дел, молам тоа да се има постојано предвид!
  2. Затоа што таа треба да биде задоволена, да “не се џилита“ и перманентно да пружа максимална логистика (подршка) на “шефовите“ – трутовите во јатото.
  3. Затоа што без административна подршка на удбомафијата, може да дојде до растерување на маглата, расчистување со минатото, работите да излезат на виделина, па НЕКОЈ да се сети и да почне да повикува на одгворност, а сетне и да казнува!
  4. Затоа што администрацијата е таа која УНИШТУВАШЕ документи (феномен познат само во Македонија, додека во други земји документацијата се криеше, во Македонија се уништуваше – ова одговорно го тврдам!).
  5. Заради тоа што со логистиката која и’ ја дава администрацијата на удбомафијата, пропаднаа сите обиди за лустрација во Македонија (затоа пак ќе има улична која веќе се одвива, но на принципот “плукни и залепи“ – етикета)

  Е па почитуван MONTEHRISTO, удомуавњето на администрацијата и нејзино финансиско одржување (со висок животен стандард), секако на товар на граѓанинот, бидејќи никој од “шефовите“ никогаш во животот не чул за давање туку само за земање, тоа е една од основните цели на удбомафијата, особено денес, кога е доведена во прашање нејзината (на удбомафијата) егзистенција. Администрацијата мора да живее и тоа на висока нога, како и во “поранешниот систем“- еден значаен дел од таа администрација “мора да има чувство дека е над другите граѓани“. За да “шефовите“ егзистираат како “аристократија“.

  Како најдобро да се удоми администрацијата – односно оној дел кој е од “животно значење“ за удбомафијата? Буџетот на РМ не е доволен за тоа, а во прашање се максимум 3 до 3,5 илјади лица – удбомафијашка – “елитерска“ администрација. Тоа е отприлика и активниот број на партиски членови скоро на сите политички партии заедно, во Македонија. Нема политичка партија која има повеќе од илјада членови – секако кои се битни за партијата. Тука не спаѓа онаа “ситна уличарска боранија“ која за ситни пари и крими привилегии бива разнесувана по митинзи, симулира протести, манифестира насилство, демонстрира простотилак, хулиганство… Јок, пријателе, тие се за еднократна употреба и само во одредено време. Говорам за оние кои се дел од “телата на партиските конгреси“ на СИТЕ партии.

  Мене не мора да ми веруваш воопшто, но оди прашај во Хрватска, Бугарија, Романија колку има такви “административци“, како и колку се платени, а сетне тоа стави го во корелација со просечните плати и животниот стандард во тие земји. Хрватска ја ставив на прво место бидејќи е “во преговарачка фаза“ – стремежот на нашиве политиканти наречен ЕУ-агенда! Е, таа ЕУропајачија, за Македонија предвидува едно 2,5 до 3 илјади лица кои би биле “перманентно ангажирани“ во “предпристапните преговори“, кои, според ЕК проекции би требало да имаат нето плата од барем 2000 евра плус едно купче привилегии за патувања, сместувања, и останали задоволства за да делуваат како што ќе им биде кажано да делуваат. Е тука веќе “власта нема да има каде“ – ЕУ (вазалска) наредба, никој – ни позиција, ниту опозиција, а најмалку новинарите, нема да зуцнат за тие привилегии, кои, нели, ќе бидат “нормални“ чунки вака “омастените административци“ ќе не внеле во ЕУ. А, да, прашањето е: кој тоа ќе го плати? Е па имаше еден серијал од (југозаебантски) филмови наречен “Тесна Кожа“. Таму, според мене маестралниот, Милан Лане Гутовиќ во ликот на Шојиќ на прашањето: “А ко ќе да ово плати?“, даваше искрен и многу суштински одговор: “Па зна се – предузеќе (ќе да плати)“.

  Зошто сето ова “мусаџиско ломотење“?

  Прво, затоа што знам дека не ти “текнало“ туку така да “ми контрираш“ после повеќе од еден месец, на напис кај господинот Попески, туку дека нешто друго (од Муссо – селективно – објавено во НМ) те испровоцирало или натерало на “полемика“ без аргументација.

  Второ, за да контрирам на твојата теза за удбомафијата и ЕУ!

  Да, мојата “контра-теза“ (камо среќа да беше само мусаџиска теза) е дека удбомафијата е таа која има егзистенцијална потреба од ЕУропајачење, која се има одамна испазарено со ЕУ и телата на таа калакурница, а од ЕУ, ЕП и ЕК секој-дневно ја потврдуваат таа “теза“ – без исклучок!

  Удбомафијата е сеуште длабоко вкоренета во македонското општетствено живеење. Море, во сите пори од тој живот. Во партијата која се идентификува како СДСМ, а која јас ја нарекувам СДС-от (она М искрено, ми пречи во нивното име), удбомафијата е присутна некои си 85-90%, а во активниот дел на партијата (онаа багра околу Б.Ц) концентрацијата е апсолутна – 100%. Ист е случајот и со ЛДП. Кај ДПМНЕ (она ВМРО “не им го давам“, сеуште не докажале дека го заслужуваат!), удбомафијата својата концентрација ја надмина со повеќе од една третина (1/3), а во она што го нарекуваат “широка коалиција“ конецентрацијата на удбомафијаши е на пат да го надмине 50-тиот процент и да стане “владеачка“ групација. Од таму доаѓа моето тврдење (за “чудо“ објавено во НМ) дека Груевски ја пее “лебедовата песна“ или ја “игра последна игра на пеперутката“. Јас не сум член на ВМРО-ДПМНЕ, но ги подржував (од 2006 наваму – да нема забуна!) и можно е пак да ги подржам, но тоа никако не значи дека кон нив некритички ќе се однесувам! Нема да бидам “среќен“ ако се остврат моите “црни прогнози“ за политичката иднина на Груевски, па затоа сметам за многу пофер и почесно, сега да укажам на грешките, за да не се правам “генерал после битка“. Вазалството кон Брисел, кое испаѓа дека е доминантна политика на Никола Груевски (со друштвото околу него), е многу лоша работа која ќе и’ нанесе штета на Македонија (веќе одамана и’ нанесува, па ред е да се прекине со тоа – секако дипломатски, а не како исфрустрирани деца).

  ЕУ не дава пари! Тоа сите да го запомните. Зошто и како – ќе елаборирам и аргументирам во друга прилика, секако ако ми се пружи.

  Што се однесува дао “страшилата“ почитуван MONTEHRISTO, еве пак ќе Ви ги набројам:
  – Инквизиција
  – Расизам
  – Ксенофобија
  – Антисемитизам
  – Гиљотина
  – Холокауст
  – Ксенофобија
  – Нацизам (национал-социјализам!)
  – Фашизам
  Не само што се од “минатото“ туку се сеуште актуелни во она што се идентификува како ЕУ! Јас воопшто не сум љубител на “социјалистички доктрини“ како онаа на полковникот Моамар Ел Гадафи, но морам да (ви) укажам дека она што сега се случува во Либија – теророт, е ЕУ измислица. Да на ЕУ, пред се на Франција, Британија и Холандија, каде се приклучија и Италија и Шпанија. САД, со оглед на тоа кој им ја води политиката и со повторената грешка како онаа на Џ.Ф. Кенеди со Виетнам, се излетаа, се изглупираа (политички) и сега може да прават секакви циркусијади, но бламажата со иницијалното учество во “либискиот случај“, тешко дека ќе ја избришат. Патем, само за информација, сета нафта која доаѓа(ше) во Македонија и ЦЕЛ МЕДИТЕРАН (географско европски дел) доаѓа(ше) од Либија и беше најефтина иако нашиве “регулатори“, удоволувајќи на удбомафијашките интереси, како основа за формирање, на малопродажна цена ја земаа цената на БРЕНТ (северно морската нафта – која е најскапа) од која ни капка нема дојдено кај нас!

  П.С.

  Се надевам и очекувам нови колумни од Марјан Попески. Ако Нова Македонија не му ги објавува, сепак го има овој (свој) простор кој, имам сознанија, е посетуван и читан!

  • montehristo

   Драг Господине Мусо,
   Уф, Оф, Камо среќа да е така само како што вие тврдите.
   Во ’45-та Комуњарите кои никогаш не работеле ниту се бореле барем тоа е случај со Колишевиќ, извришиле масовна промена на сопственост на капиталот во тогашна Македонија преку грабеж.
   Тоа е една работа, втора работа која вие ја прикривате со администрацијата е едно сосема друго прашање.
   Мене Мусо второто прашање ме интересира многу повеќе, а тоа не е кој уништуваше документи, тоа е:
   Кој уништуваше човечки судбини и животи?
   Која е таа машинерија која го уништи Ченто, Венко Марковски, Јонче Котески?
   Каде се коските на вујкото на Гоце Делчев убиен во Идризово.
   Кој ги уби и осуди оние во Кумановско, Велес, Струмица?
   Кому му беше во интерес во осумдесетите не минатиот век Македонија да нема способни менаџери, кој и по чија наредба ги судеше и осуди?
   За во последно време, кој го уништи бизнисот на Јордан Петровски, кој го уништи синдикалецот Блажо Стојаноски, и многу други?
   Со Име и Презиме, ни повеќе ни помалку, и тоа јавно.
   На Суд, Специјален.
   Кога ова ќе се реши многу лесно ќе се реши она првото.
   До тогаш, да си ми жив и здрав.

 • Musso

  Дали два пати да коментирам? Еве,коллку да биде достапно до оние кои не ги читаат написите на Марјан Попески во Нова Македонија, вопродоложение ќе го повторам – ренесам кментарот кој гопостирав под денешниот (петочен) број на Нова Македонија.
  ===========================
  Со должна почит кон напишаното, на кое ни Муссо не може даму најде рачка бидејќи е аргументирано со факти, имам чувтсво дека текстот е намерно објавен (од Нова Македонија, не од авторот) со одредено (свесно) задоцнување. Пратејќи ги редовно написите на Попески, особено од т.н. фељтон кој самиот го нарече “Стратегија за зачувување на името“ (www.marjan.mk), морам да заклучам дека авторот на таа “Стратегија…“ немал да чека толку долго за да се произнесе како што сега е објавено. Настрана (не)коректноста на редакцијата на Нова Македонија, а да не останам “покус со мусаџиско“ коментирање, ќе го “прашам“ Попески:

  `Како можете да “тврдите“ дека ЕУ е “најцивилизиран“ дел од светот`:

  Јас ја разбирам и почитувам учтивоста на авторот, но никако не можам да се согласам со “тврдење“ дека делот од светот кој ја измисли гиљотината (јавното сечење глави), инквизицијата, колонијализмот, расисзмот, антисемитизмот, холокаустот, ксенофобијата, кој ги отпочна и спроведе најкрвавите војни во историјата на човештвото, да се именува како “цвивилизиран“ !? Иако, можеби, на господинот Попески тоа не му било целта, сепак, изнесеното укажува и (можеби не сакајќи, а можеби и свесно) дека Македонија нема што да бара во ЕУ- коџомити заедница, која ни самата не си ги почитува “основните начела“ на кои се повикува дека е заснивана! Не можам да се согласам дека “Елада некого довела во заблуда“ бидејќи, не само јас, туку и “пола ЕУропа“, како и сите домашни удбомафијашки измеќари на чело со Сурушовата “невладина калакурница“, а приметувам и се поголем дел од Македонците, знае (па и чувствува) дека во прашање е свесна ЕУропајачка интенција (намера ,ниет) за “конечно решавање“ на македонскто прашање со неговоедноставно “укинување“ – читај уништување. Елада, или ако сакате Хеленската Република – нејзините официајлни власти, се само маша – алатка во спроведување на таа ЕУропајачка намера! Секако со помош на “домашната пета колона“, која сепак се повеќе го губи здивот, во недостаток на “хеленски евриќи“ – финансиска стимулација!

  • montehristo

   Поздрав до тебе Муссо,
   Со тој твој став “Македонија нема што да бара во ЕУропајачија“ всушност УДБомафијата победува.
   Европа е многу повеќе од Европската Унија, онаа Европа која јас ја имам на ум е Рвропа на Бубер, Витгенштајн, Еко, оној Мартин Лутер кој се бореше против католичката догма.
   Не заборавај дека многу европјани го жртвувале животот за подобра Европа.
   Да се навратам на Европа и на пишувањето на Марјан, во друг текст веројатно си прочитал дека некоја преведувачка воопшто го нема преведено такстот на Европската резолуција против Комунистичките режими кој ја посочува директно Комунистичката Македонија.
   Никому ништо за тоа.
   Страшила и само страшила гледаш Муссо.
   Пред да видиш страшило во ЕУропајачија погледни го она страшило кое чучи во твојот орман кој се вика УДБомафија.
   А да, и тие од СУРУШОВИТЕ и не се баш до толку важни и главни, мада ти нив ги посочуваш затоа што премногу гракаат, тоа гракање си има цел и причина, а тоа е да те замајат така што ти велат “види птица“ додека оние(кои им се налогодавачите на гракачите(експертутките)) кои не ги гледаш новчаникот ти го празнат.
   Денешните УДБомафијаши ги има и лево и десно со нивните наследници.
   Поздрав.

   П.С.
   Изврти ја Некеровата коцка и погледни ја чашата до пола полна а не празна Муссо.