Како се поднесува жалба до Европскиот суд за човекови права

Да ја натераме владата да ги почитува човековите права. Масовно поднесувајте апликации за прекршување на човековите права. Тоа е најефикасен инструмент, македонската влада да биде натерана на суштински промени.

Кликнете oвде за да ја превземете оваа апликација.

Кликнете овде за да го превземете упатството за пополнување на оваа апликација.

 •  
 • Toni Krstevski

  го инсталирав тоа сто бара и пак немозам да ги спустам апликациите

  • Birowsky

   Ве молам малку поконкретно објаснете го проблемот. Што се случува штом кликнете на документот?

 • Ви благодарам на објаснувањето.
  1. Дали бројот на апликантите игра улога во судскиот процес? (дали здружени граѓани на пр. 20тина, имаат поголемо значење од 1 индивидуална жалба, доколку речеме дека поголем број на македонски граѓани сакаат да апликуваат)
  2. Дали има разлика меѓу жалбите на граѓаните кои истовремено се и граѓани на ЕУ и оние што не се, во случајов Македонија?
  3. Дали пресудата, која да земеме дека е во корист на граѓанинот, со утврдена повреда на членот 8 од ЕСЧП, ќе има примена во останатите идентични или слични постапки?
  4. Односно, како државата Македонија, ќе може да ја искористи евентуалната пресуда, за цел, признавање на македонскиот народ и името на државата од страна на членките на ЕУ?

  • Моето второ правно средство што го изготвив пред повеќе од половина години, ги дава одговорите на сите ваши прашања на околу триесет страници.И во ова правно средство посочувам прецеденс.Прецеденсот е толку силен, што може да се истакне како рес јудиката(нешто слично како одлуката на меѓународниот суд на правдата во предметот Босна против Србија, во која што судот го одби приговорот на Србија дека не ја ратификувала Конвенцијата за геноцид со аргумент рес јудиката, односно Србија неуспешно веќе го истакнала овој приговор во друга постапка).
   Но, основано се сомневам дека УДБОМАФИЈАТА е во голем дел присутна и во десната влада и постои mala fides во спорот со Грција.
   Во Македонија не постои демократска странка со македонска волја.
   Кога ќе се појави таква странка, веднаш ќе ги добиете сите одговори.

  • Ова е важно, бидејќи во нашиот случај и државата може (и би требало) да биде дадена на ЕСЧК по истата точка.

   Се надевам дека имам право, доколку не, Ве молам исправете ме.

   Граѓаните се независни во нивното одлучување, особено делот кој веќе не живее во Македонија, а бидејќи имаат заеднички интерес таква постапка е возможна за покренување.

   Сакам да се разјасни ова што го прашувам, дали при евидентно прекршување на чл.8 или дури и самото ставање во опасност на идентитетот на своите граѓани, е доволно и дали може да се искористи против државата на ист начин како против Грција или трети страни?

  • Вие со „Мусо„ и уште дестина спаѓате во оние што не жалеле време за да ја проучат мојата „Стратегија“, но и моите колумни што се поврзани со спорот.Но, морам да ве разочарам.Активна процесна легитимација немате за апликација.Затоа треба да се порази УДБОМАФИЈАТА, која што во голем дел е и во десната влада.
   УДБОМАФИЈАТА го користи спорот за владеење и нема желба да го реши.Таа секое добро решение ќе го угуши.
   Единствено нова странка што ќе го принуди Груески да ја избрка УДБОМАФИЈАТА од своите редови, може да ја победи Грција.Тоа ќе значи крај за Црвенковски, а Груески може да биде само демократска опозиција(без УДБОМАФИЈАТА во своите редови).Како што вие можете да ми дадете полномошно да ве застапувам како ваш адвокат, така граѓаните на Македонија на избори му даваат полномошно на победникот да ја застапува Македонија.Треба да внимаваме кому му даваме полномошно.

 • Полномошник, како и се друго, се избира според квалитетот.Најчести полномошници се адвокатите.Во случајот Куриќ и други против Словенија, апликантите ги застапуваа италијански адвокати и беа успешни.
  Овој предмет е специфичен и по тоа што на страната на апликантите се придружи и Србија.
  Ова го потенцирам бидејќи веќе половина година имам подготвено правно средство против Грција и за пред Европскиот суд за човекови права.Доколку имам направено правен силогизам, тогаш постојат големи шанси некои од членките на Советот на Европа, кои што не се членки на ЕУ да се придружат на наша страна.
  Бидејќи не постои поволен амбиент ни за првиот правен силогизам што го направив, одлучив да не го објавувам новиот правен силогизам.
  Во постапката пред Европскиот суд за човекови права нема никакви трошоци.Апликантот има само трошоци за својот полномошник.Доколку полномошникот е адвокат од Македонија, трошоците за адвокатот Европскиот суд за човекови права ги одредува според адвокатската тарифа за македонските адвокати.Максималната вреност што може да ја наплати еден македонски адвокат за едно процесно дејствие е 15.000,00 денари, доколку со писмен договор не е договорено поинаку.Доколку е договорен процент, македонските прописи не содржат ограничување, но според прописите на Словенија, процентот не смее да биде поголем од 30%(доколку се работи за специјалист адвокат кој што познава и странски јазици).Минималната награда за едно процесно дејствие според тарифата е 1.300,00 денари.
  За подетални информации погледнете го сајтот на Адвокатската комора на Република Македонија.

 • Како се бира полномошник да не застапува?

  Дали секој граѓанин кој ќе поднесе жалба сноси финансиски трошоци, доколку да, за што конкретно и колку?